lauantai 23. heinäkuuta 2016

Hillary Clintonin varapresidenttiehdokas Tim Kaine on lyhytkaapuinen jesuiitta

Hillary Clintonin aviomies Bill Clinton on tunnetusti jesuiittojen kouluttama ja jesuiittaprofessorinsa (Carroll Quigley) suuri ihailija, ja myös hänen varapresidenttiehdokkaakseen valitsema Tim Kaine on "lyhytkaapuinen jesuiitta" eli jesuiittojen uskollinen seuraaja ja apuri. Kaine valmistui jesuiittalukiosta 1976 ja piti opiskellessaan Harvardissa välivuoden toimiakseen jesuiittojen vapaaehtoisjoukoissa Hondurasissa.

https://ivarfjeld.com/2016/07/23/hillary-make-jesuit-kaine-her-vp-pick/

torstai 7. heinäkuuta 2016

Fixit - kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä

Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen EU-jäsenyydestä:

Aloitteen sisältö 
Ehdotamme kansanäänestyksen järjestämistä Suomen EU-jäsenyydestä.
Sen toteuttamiseksi eduskunnan on ryhdyttävä lainvalmisteluun. Suomen äänestettyä aikanaan liittymisestä Euroopan unioniin säädettiin laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (578/1994). Kyseistä lakia soveltaen on säädettävä laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä.  
Lakiehdotuksemme muotoilu ei ole kiveen hakattu, mutta toivomme eduskunnan jättävän kansanäänestyksen kysymyksenasettelun ehdottamaksemme sekä jos mahdollista, kansanäänestyksen järjestettävän vuoden 2017 aikana, joka on Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuosi.  
Perustelut 
Se, päättääkö asioistaan itse, vai antaako muiden päättää omista asioista, on jokaisen henkilökohtainen arvovalinta. Suomen päätöksentekoa on siirretty Brysseliin Euroopan unioniin liittymisen jälkeen enemmän kuin olisi välttämätöntä. EU:n kehityskulku ja EU-johtajien lausunnot osoittavat selvästi, että EU:sta ollaan tekemässä liittovaltiota. Aloitteen tekijöiden mielestä Suomen kansallisten etujen kannalta on välttämätöntä, että asioista päätetään itsenäisesti ajopuuna ajelehtimisen sijaan. Itsenäisen päätöksenteon turvaamiseksi ainoa looginen ratkaisu on erota EU:sta. Kuten Euroopan unioniin liityttäessä, myös siitä erottaessa ratkaisulle täytyy olla kansan enemmistön hyväksyntä. Tämän vuoksi eroamisesta on järjestettävä kansanäänestys. Kansalaisaloite ei ota kantaa siihen, tuleeko Suomen jäädä ETA-sopimuksen pariin, johon kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat Islanti, Liechtenstein ja Norja, vai ETA:n ulkopuolelle, kuten Sveitsi.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2058

Itse kävin luonnollisesti allekirjoittamassa aloitteen muutama viikko sitten, sillä tiedän harvinaisen hyvin, mikä EU:n todellinen olemus on - se on jesuiittojen ja eliitin projekti, jonka tarkoituksena on ollut tuhota Euroopan maiden kansallinen identiteetti ja suvereniteetti totalitaarisen liittovaltion tieltä.  Aloite on kerännyt tähän mennessä jo lähes 27000 vaaditusta 50000 kannatusilmoituksesta.

http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html
http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2010/11/eun-jesuiittapresidentti-van-rompuy.html
http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2011/02/euroopan-unionin-neuvoston-paamaja.html
http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2016/02/paneurooppa-liike-katolinen-eu-ja.html