keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Timo Soinin lähimies kuuluu Opus Deihin

Opimme aiemmin, että EU on alkujaan ja ytimeltään katolinen hanke, ja sen pohjalta kysyin näin:

Olenko minä siis ainoa, joka näkee vahvaa ironiaa siinä, että Suomen "virallinen" EU-kriitikko Timo Soini on ainoa tietämäni suomalainen katolilainen poliitikko ja on käynyt myös luennoimassa Suomen Opus Dein keskuksessa? Soinin kaltaiset populistit ovat yleensä kontrolloitua oppositiota eli kulissien takana naruja vetelevän valtaeliitin sätkynukkeja. Politiikkaan tyytymättömät ihmiset äänestävät heitä luullen heidän olevan todellinen vaihtoehto valtapuolueille. Soinin kohdalla on hyvä myös kysyä, onko hän europarlamentissa Suomen kansan, niin kuin väittää olevansa, vai paavin asialla.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html

Ja nyt on tullut julki, että Soinin lähimies Oskari Juurikkala kuuluu Opus Deihin. Hän on mies Soinin talouspolitiikan ja EU-politiikan takana. Soini luonnollisesti kuittaa asian viittaamalla uskonnonvapauteen, mutta kyse on myös poliitikasta, sillä Opus Dei on vain yksi Vatikaanin salaseuroista, joiden päämääränä on tuoda maailma paavinvallan alle.

torstai 1. joulukuuta 2011

Vatikaanin valta ja imperialismi sen omin sanoin

Vatikaani - Rooman imperiumin jatke

Olen kuullut väitteitä, ettei Vatikaanilla ja jesuiitoilla ole motiivia maailmanvaltaan pyrkimiseen tai siihen viittavia kirjoituksia. Yhtä hyvin voisi väittää, että musta on valkoista ja valkoinen mustaa, asiasta nimittäin on myös mustaa valkoisella enemmän kuin tarpeeksi. Mutta ennen lainauksiin menemistä muistakaa se, että Vatikaani on Rooman imperiumin jatke uskonnollisen organisaation valeasussa, mikä on itsestään selvää asiaan perehtyneelle.

Vuonna 756 Frankkien kuningas Pipin Pieni lahjoitti Rooman kaupungin katoliselle kirkolle, ja se tekaisi muiden tulevilta vaatimuksilta suojautuakseen ns. Konstantinuksen lahjakirjan, jonka mukaan keisari Konstantinus Suuri antoi paaville vallan Roomaan ja keisarin arvomerkit sekä papeille senaattorin arvot. Keskiajalla katolinen kirkko oli siis aivan avoin ja röyhkeä sille mielestään kuuluvan maallisen vallan suhteen. Se, mikä oli ennen Rooman imperiumin hallintokoneisto, ei välttämättä yksi yhteen, mutta olennaisilta osin, on nyt katolisen kirkon hierarkia.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/11/rooman-imperiumin-ja-katolisen-kirkon.html 

Eikö pelkkä katolisen kirkon nimi jo kerro, että se on kaiken globalismin äiti, tarkoittaahan sana katolinen alun perin "yleismaailmallista"? Katolilaisuuteen kääntynyt ja joidenkin tietojen mukaan myös Maltan ritarikunnan jäsenyyden saanut Tony Blair näyttää olevan kuta kuinkin samaa mieltä:

Emme voi palata takaisin erillisiin saarekkeisiin: globalisaatio on täällä... Katsokaa mitä tahansa ongelmaa: talouskriisi, ilmastonmuutos, terrorismi. Yksittäinen kansa ei voi ratkaista näitä ongelmia, ei edes amerikkalaiset... Juuri tässä tilanteessa uskonnon ja katolisen kirkon, eli universaalin kirkon, joka itse on globaalin instituution malliesimerkki, on tultava mukaan peliin.
-Tony Blair, katolinen Riminin kokous, 2009


Vatikaani ja jesuiitat - itse sanottua

Mitä Vatikaani ja sen edustajat ovat siis sanoneet oikeudestaan hallita maailmaa:

Vain Rooman paavia voidaan oikeutetusti kutsua koko maailman piispaksi… kaikkien prinssien pitäisi suudella paavin ja vain hänen jalkojaan… hän voi laillisesti syöstä keisarin valtaistuimelta… kenenkään ei tule tuomita häntä… hän voi vapauttaa kansalaiset jumalattomien [hallitsijoiden] alamaisuudesta.
-paavi Gregorius VII, Dictatus Papae, 1075

Se on uskosta, että paavilla on oikeus syöstä valtaistuimelta harhaoppiset ja kapinoivat kuninkaat. Monarkeista jotka paavi näin syrjäyttää, tehdään ihmisten silmissä pahamaineisia tyranneja, ja ensimmäinen häneen käsiksi pääsevä saa tappaa hänet. Jos tyrannin kuolema on yleisen edun mukaista, ensimmäisen paikalle ehtivän on laillista murhata hänet.
-Francisco Suarez, espanjalainen jesuiitta, Defensio Fidei Catholicae, 1613 (Fifty Years in the Church of Rome, Charles Chiniquy, 1886, s. 680)

Mitä tulee paavin valtaan, hän on kuin Jumala maan päällä, kaikkien Kristukseen uskovien yksinoikeutettu hallitsija, kuninkaiden kuningas, omaten runsain mitoin koskematonta valtaa, jonka kaikkivaltias Jumala on hänelle uskonut maanpäällisen ja taivaallisen valtakunnan hallitsemiseksi.
-Lucius Ferraris, fransiskaani ja kanonisen oikeuden tuntija, Prompta Bibliotheca, 1746

Näitä vääriä ja kieroutuneita mielipiteitä [vapaudesta] tulee paheksua, koska ne ennen kaikkea estävät katolisen kirkon tervehdyttävän vaikutusvallan, jota sen pitäisi jumalallisen perustajansa antamalla valtuutuksella saada vapaasti harjoittaa aina maailmanloppuun asti, ei ainoastaan yksilöiden, vaan myös maiden, kansojen ja hallitsijoiden suhteen.
-paavi Pius IX, kiertokirje Quanta Cura, 8. joulukuuta 1864
Katolinen kirkko on välikappale ja kanava, jonka kautta Jumalan tahto ilmaistaan. Vaikka valtiolla onkin oikeuksia, sillä on ne vain ylimmän vallan myöntämänä ja luvalla, ja tämä valta voidaan ilmaista vain kirkon kautta.
-Isaac Hecker, katolinen pappi, Catholic World, 1870 (Fifty Years In the Church of Rome, Charles Chiniquy, 1886, s. 675)

Oikeus syöstä kuninkaita vallasta kuuluu luonnostaan ylimpään valtaan, joka paaveilla Kristuksen sijaishallitsijoina on yli kaikkien kristittyjen maiden.
-kardinaali Henry Manning, Westminsterin arkkipiispa, 1892 (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914, p. 115)

Jumalan käsi, joka ohjaa historian kulkua, on asettanut Hänen maanpäällisen edustajansa istuimen tähän Rooman kaupunkiin, josta Hän teki maailman pääkaupungin sen oltua loisteliaan Rooman valtakunnan pääkaupunki, koska Hän teki siitä ylimmän vallan keskuksen, sillä se ulottuu yli kansakuntien ja valtioiden rajojen, ottaa huomaansa kaikki maailman kansat.
-paavi Pius XI, kiertokirje Ubi Arcano Dei Consilio, 23. joulukuuta 1922

Ota vastaan tämä kolmin kruunuin koristeltu tiaara ja tiedä että olet prinssien ja kuninkaiden isä, maailman hallitsija, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sijainen.
-paaville kruunattaessa lausutut sanat (20 Centuries of Christianity: A Concise History, Paul Hutchinson and Winfred E. Garrison, 1959, s. 120)

Paavi on ylituomari, myös siviililakien, eikä hänellä voi olla mitään todellisia velvoitteita niitä kohtaan.
-Civilta Cattolica, jesuiittojen virallinen lehti (Roman Catholicism, Loraine Boettner, 1962)

Näin Vatikaani ja jesuiitat ovat kuvailleet omaamaansa valtaa ja valtapyrkimyksiään:

Me tulimme lampaina ja tulemme hallitsemaan susina. Me tulemme karkotetuiksi kuin koirat ja palaamme kuin kotkat.
-Francesco Borgia (1510-1572), 3. jesuiittakenraali (Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, 1997, s. 328)

Prinssejä ja merkkihenkilöitä on kaikkialla käsiteltävä kaikin mahdollisin keinoin niin, että me saamme heidän luottamuksensa ja voitamme heidän sydämensä: millä tavalla toimimalla kaikista henkilöistä tulee meidän välikappaleita, eikä kukaan uskalla vähimmässäkään määrin häiritä tai vastustaa veljeskuntaa.
-Monita Secreta, jesuiittojen salainen ohjeistus (Secret Intructions of the Jesuits, W.C. Brownlee, 1857, s. 39)

Katsokaas herra [Brancan herttua], tästä huoneesta käsin hallitsen, en vain Pariisia, vaan myös Kiinaa; enkä vain Kiinaa - vaan koko maailmaa - kenenkään tietämättä, miten se tehdään.
-Michelangelo Tamburini (1648-1730), jesuiittakenraali (History of the Jesuits, Andrew Steinmetz, 1848, vol. 1, s. 168-169)

Lähes kaikilla Euroopan kuninkailla ja hallitsijoilla oli rippi-isänä vain jesuiittoja, joten jesuiitat näyttivät yksin hallitsevan koko Eurooppaa.
-Giulio Cesare Cordara (1704-1785), italialainen jesuiitta (The Jesuit Enigma, E. Boyd Barrett, 1927, s. 209)

Sen että jesuiitat olivat kuningaskuntien rauhanhäiritsijöitä, kansakuntien sortajia, maailman herroja, myönnän avoimesti.
-Marcel de la Roche Arnauld, katolinen pappi, 1827 (The Jesuits: Their History and Crimes, 1918, s. 15)

Katolilaisen tulee antaa äänensä sen hyväksi, että katoliselle kirkolle taataan valta-asema tässä maassa.
-Isaac Hecker, katolinen pappi, Catholic World, 1870 (Fifty Years In the Church of Rome, Charles Chiniquy, 1886, s. 676)

Kahdenkymmenen vuoden sisällä tämä maa hallitsee maailmaa. Kuninkaat ja keisarit kuolevat pian pois, ja Yhdysvaltojen demokratia ottaa heidän paikkansa… Sitten kun Yhdysvallat hallitsee maailmaa, katolinen kirkko hallitsee maailmaa.
-James E. Quigley, Chicagon arkkipiispa, The Chicago Tribune, 5. toukokuuta 1903 (Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley, 1912, s. 573)

Miksi ihmeessä tässä maassa [Amerikassa], jossa meitä on vain seitsemän prosenttia väestöstä, katolista kirkkoa pelätään niin paljon? Sitä rakastavat kaikki sen lapset ja pelkäävät kaikki. Miksi ihmeessä paavilla on niin suuri valta? No tietenkin siksi, että paavi on maailmanvaltias. Kaikki maailman keisarit, kaikki kuninkaat, kaikki prinssit, kaikki presidentit ovat kuin nämä minun alttaripojat. Paavi on maailmanvaltias.
-D.S. Phelan, katolinen pappi, The Western Watchman, 27. kesäkuuta 1912

Kun näette öisellä taivaalla oudon valon, tietäkää että se on Jumalan merkki siitä, että Hän tulee rankaisemaan maailmaa rikoksistaan sodalla, nälällä ja vainoamalla kirkkoa ja Pyhää Isää. Estääkseni tämän minä tulen pyytämään Venäjän pyhittämistä minun tahrattomalle sydämelleni… Jos minun pyyntöni huomioidaan, Venäjä käännytetään ja tulee rauha; jos ei, niin se levittää virheellisiä oppejaan kaikkialle maailmaan aiheuttaen sotia ja kirkon vainoamista. Hyvistä tulee marttyyreita; Pyhän Isän osaksi tulee paljon kärsimystä; monet kansat tuhoutuvat. Mutta lopusssa minun tahraton sydämeni on voittava. Pyhä Isä vihkii Venäjän minulle, ja se käännytetään ja maailma saa nauttia rauhan aikakaudesta.
-The Secret of Fatima, toinen osa, 1941

[Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan] mahtavin katolinen suurvaltio, jonka maailma on koskaan tuntenut... suurin yksittäinen ihmismahti, mitä koskaan on nähty.
-paavi Johannes XXIII, 1963 (liebreich.com)


Lähteitä:

http://www.aloha.net//~mikesch/claims.htm
http://toughissues.org/roman%20catholic%20intolerance.htm
http://www.endtime.net/engelsk/KEU.htm


Monita Secreta - jesuiittojen salainen ohjeistus

Jesuiitat ovat luonnollisesti kiistäneet Monita Secretan aitouden ja väittäneet, että veljeskunnasta erotettu puolalainen entinen jesuiitta Zahorowski tekaisi ne vuonna 1612. Todistelut eivät vain ole olleet kovin vakuuttavia, ja toisaalta salaisten ohjeiden aitouden puolesta puhuu moni seikka:

On sanottava, että on jokseenkin merkille pantavaa, että British Museumista löytyvän painetun teoksen lopussa on käsikirjoituskopio Secreta Monitasta… Tämä teos on painettu Venetsiassa vuonna 1596, ja sitä seuraava Secreta Monita on… käsikirjoituksen muodossa, ja joku jesuiitta on ilmeisesti lisännyt sen siihen omaan yksityiseen käyttöönsä… Secreta Monitan aitoutta tukevien havaintojen lisäksi siitä näyttää olevan myös epäsuoraa näyttöä, sillä ne lähinnä vain heijastelevat jesuiittojen alhaista moraalia ja turmeltunutta kasuistiikkaa ja ovat näyte siitä, miten heidän turmiollinen periaatteensa pahan tekemisen laillisuudesta, kun tarkoitus on hyvä, toimii.
-John Poynder, A history of the Jesuits; to which is prefixed A reply to Mr. Dallas's defence of that order, 1816, Vol. 1, s. 326-329

Vain perusteellinen näyttö voi kääntää vaa'an Monitan [jesuiittojen salainen ohjeistus] aitoutta vastaan. Eivätkä jesuiitat ole sellaista tähän päivään mennessä esittäneet. Eikä sen aitouden puolesta puhuvia seikkoja ole pystytty vakuuttavasti mitätöimään. Niiden aitouden puolesta puhuvat perustavat näkökantansa pääasiassa siihen, että jesuiittayliopistoista löytyi Monitasta käsikirjoituskopioita, joihin painettu versio perustuu… Se olisi ratkaiseva näyttö aitoudesta, jos pystyttäisiin varmasti todistamaan, että Prahan kopio oli siellä jo vuonna 1611 - eli ennen ensimmäistä painettua versiota vuodelta 1612. J. Friedrichin lausunnon perusteella tämää näyttää todennäköiseltä, muttei varmalta.
-kreivi von Hoensbroech, Fourteen Years a Jesuit: a record of personal experience and a criticism, 1911, Vol. 2, s. 8-9


Yllä mainituista jesuiittojen metodeista sen verran, että nykyaikana he eivät luonnollisesti yleensä enää ole valtaapitävien rippi-isiä tai läheisiä neuvonantajia, vaan he ympäröivät nämä kouluttamillaan ja kontrolloimillaan asiamiehillä, kuten esimerkiksi Obaman kohdalla.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/obaman-hallinto-jesuiittojen-apureiden.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/02/paavilaiset-ja-jesuiittojen-kouluttamat.html

Protestantti Ian Paisley hiillostaa paavia europarlamentissa (1988)

Pohjoisirlantilainen poliitikko ja protestanttisaarnaaja Ian Paisley häiritsee paavi Johannes Paavali II:n puhetta europarlamentissa vuonna 1988 kutsumalla tätä antikristukseksi.
Paavinistuin onkin antikristusinstituutio:

Protestanttiset piirit ovet nostaneet esille sen, että paavin titteli Vicarius Filii Dei tuottaa roomalaisin numeroin tulokseksi 666 eli pedon luvun. Katoliset apolegeetikot ovat väittäneet, että tätä titteliä ei ole koskaan käytetty, tai sitten, kun ovat huomanneet, ettei se mene läpi, yrittäneet vähätellä koko asian merkitystä. Numero 666 yhdistetään myös antikristukseen, joka tarkoittaa "vastakristusta" tai "sijaiskristusta". Yksi paavin arvonimistä on "Jeesuksen Kristuksen sijainen", ja menneinä vuosisatoina Martti Luther ja muut protestanttisaarnaajat pitivätkin usein paavia antikristuksena. Sittemmin protestantismista on tylsynyt terä ja ekumenian, jossa on todellisuudessa kysymys protestanttikirkkojen katolisoimisesta, myötä katolinen kirkko on vaivihkaa imaisemassa "eksyneet" opetuslapsensa takaisin huomaansa.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/10/vicarius-filii-dei-ja-666.html

Vatikaani ja EU:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/02/euroopan-unionin-neuvoston-paamaja.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/eun-jesuiittapresidentti-van-rompuy.html

keskiviikko 30. marraskuuta 2011

Vatikaanin ja fasismin erottamaton suhde

Vatikaanilla oli aktiivinen rooli fasismin istuttamisessa Italiaan, mikä on luonnollista, kun nähdään, että äärikatolilaisuus ja fasismi ovat toisiaan hyvin lähellä olevia totalitaarisia aatteita. Kumpikin merkitsee näkyvän vallan keskittämistä yhteen yksinvaltiaaseen ja olematonta yksilönvapautta ihmisille.

Se että fasismi syntyi ja otettiin virallisesti käyttöön ensimmäisenä katolisessa maassa ja itse katolilaisuuden kehdossa, ei ole vain sattumaa tai historian oikku. Se johtui monista tärkeistä uskonnollisista, yhteiskunnallisista, taloudellisista ja poliittisista tekijöistä, joista vähäisin ei ollut Vatikaanin aktiivinen mukanaolo tässä ensimmäisessä modernin totalitarismin kokeilussa.Ajoittaisista keskinäisistä väärinkäsityksistä huolimatta Vatikaani ja juuri alkanut diktatuuri… ylistivät toisiaan avoimesti ja tiuhaan… itse paavi julisti 20. joulukuuta 1926 kaikille kansoille, että "Mussolini on Luojan meille lähettämä mies". Niin avoin ylistys ja siunaus paavin taholta… Vatikaanin vankkumaton tuki fasismille, ja katolisen puolueen pois tieltä raivaaminen hetkellä, jona se olisi saattanut estää Mussolinia nousemasta valtaan, tasoittivat tien täydelliselle ja rajattomalle diktatuurille - itse asiassa juuri sellaiselle diktatuurille, jonka paavi Pius XI halusi nähdä otettavan käyttöön.
-Avro Manhattan, The Vatican in World Politics, 1949

Mussolini pääsi Vatikaanin tuella diktaattoriksi, joka taas sai vastalahjana lateraanisopimusten myötä itsenäisyyden, eli 11. helmikuuta 1929 syntyi Vatikaanivaltio. Mussolini palkittiin palveluksistaan myös Maltan ritarikunnan jäsenyydellä.

Eilen Roomassa allekirjoitettu Quirinaliksen ja Vatikaanin välinen konkordaatti on niin valtavan merkittävä tapaus, että kukaan ei pysty sanomaan, mitkä sen seuraukset lopulta ovat.

Yksi asia näyttää varmalta - Mussolini on saavuttanut suuren diplomaattisen voiton, kenties uransa suurimman. Tästä vallitsee yleinen yksimielisyys. Se saavuttiko Vatikaani yhtä täydellisen hyödyn, näyttää hieman epävarmalta. Itse Vatikaanissakin on ilmeisesti paljon italialaista kansallismielisyyttä. Toisin sanoen Vatikaani on huomattavassa määrin fasistimielinen. Pope Pius XI:n tunnetaan yleisesti ihailevan paljon Mussolinia. Se että Italian papisto kokonaisuutena on fasistimyönteinen, on helppo ymmärtää, onhan fasismi kansallismielinen, autoritaarinen ja liberalismin ja sosialismin vastainen voima.

Tuleeko konkordaatti merkitsemään läheisempää yhteistyötä kirkollisten ja poliittisten voimien (kuten fasismi) välillä kaikkialla Euroopassa? Sitä on mahdotonta vielä sanoa, mutta se on kysymys, joka huolestuttaa jossain määrin Euroopan liberalisteja ja varmasti myös edistyksellisiä katolilaisia. Monille paavin hengellinen valta on mystinen käsite, jota loukkaa vähäisinkin maallinen valta, jonka alle se alistetaan. Se että tähän maallisen valtaan pitäisi kuulua myös Kansainliiton jäsenyys, on vaarallinen ajatus.
-Manchester Guardian, 12. helmikuuta 1929

Mies Mussolinin takana oli - kuinkas muuten - jesuiittapappi nimeltään Pietro Tacchi Venturi, jonka ystävyys Mussolinin kanssa alkoi jo ennen hänen valtaannousuaan. Tacchi Venturi oli vuosina 1914-1921 jesuiittaveljeskunnan pääsihteeri, ja toista maailmansotaa edeltävinä vuosina hän sitten toimi Mussolinin neuvonantajana ja välimiehenä tämän ja paavi Pius XI:n välillä. Jesuiittojen oma lehti Civilta Cattolica ilmaisikin paavin tavoin avoimesti tukensa fasistihallinnolle:

Sillä tänä päivänä fasistihallinto on Rooman mielestä lähimpänä sen oppeja ja etuaan. Meillä ei ole vain pappi Coughlin, joka ylistää Mussolinin Italiaa "kristillisenä demokratiana", vaan myös Civilta Cattolica, jesuiittojen virallinen äänenkannattaja, sanoo totta puhuakseni… "Fasismi on hallintomuoto, joka vastaa kaikkein parhaiten Rooman kirkon periaatteita".
Pierre van Paassen, Days of Our Years, 1939, s. 465

Siinä että diktaattorin takana oli jesuiitta, ei ollut mitään uutta tai poikkeuksellista:

Jesuiittaveljeskunnan valta ja maine saavutti vihdoin huippunsa 1700-luvun alkupuolella. Siitä oli tullut vaikutusvaltaisempi ja varakkaampi kuin mistään muusta organisaatiosta maailmassa. Se oli maailmanpolitiikassa asemassa, jossa mikään valaehtoinen ryhmä ei ennen eikä jälkeen sen ole ollut... jesuiittapappi Cordara myönsi, että "lähes kaikilla Euroopan kuninkailla ja hallitsijoilla oli rippi-isänä vain jesuiittoja, joten jesuiitat näyttivät yksin hallitsevan koko Eurooppaa."
-E. Boyd Barrett, ent. jesuiitta, The Jesuit Enigma, 1927, s. 209

Jotkut saattavat sanoa, että näen jesuiittoja kaikkialla! Mutta minä en voi olla tuomatta esiin heidän läsnäoloaan ja toimiaan; kertomatta että he olivat Alfonso XIII:n, jonka rippi-isä oli isä Lopez, kuningashuoneen takana; että kun Espanjan monarkia lakkautettiin ja heidän luostarit ja yliopistot poltettiin maan tasalle, he olivat jälleen Gil Roblesin takana, sitten kun sisällissota puhkesi, Francon takana. Portugalissa he pitävät yllä Salazarin asemaa. Itävalta-Unkarissa keisari Kaarle I:n, joka syöstiin vallasta kolme kertaa… Seipel, Dolfuss ja Schussnig ovat heidän miehiään. He unelmoivat hetken suur-Saksasta, jossa on katolinen enemmistö, johon Itävalta ilman muuta kuuluisi: moderni versio vanhasta 1500-luvun liittoutumasta Wittelsbachien ja Hapsburgien välillä. Italiassa he tukevat ensin Don Sturzoa, kansanpuolueen perustajaa, sitten Mussolinia… Jesuiittapappi Tacchi Venturi, veljeskunnan pääsihteeri, toimi välimiehenä Pius XI:n, jonka rippi-isät olivat jesuiitat Alissiardi ja Celebrano, ja Mussolinin välillä.
-Pierre Dominique, La politique des Jesuites, 1955 (The Secret History of the Jesuits, Edmond Paris, 1975, s. 124)

Kuten tässä blogissa on aiemmin nähty, Vatikaanilla oli keskeinen rooli myös fasistisen Italian liittolaisten, natsi-Saksan ja Kroatian Ustasha-hallinnon, takana:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/05/natsi-saksa-ja-vatikaani.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/02/vatikaani-kroatian-serbien-kansanmurha.html

maanantai 21. marraskuuta 2011

Vatikaania ja jesuiittoja käsitteleviä kirjoja verkossa

Luettavissa ja ladattavissa olevia sähköiseen muotoon siirrettyjä vanhoja Vatikaania ja jesuiittoja käsitteleviä ja tätä aihetta sivuavia kirjoja:

A History of the Jesuits, Vol. 1 - John Poynder, 1816
A History of the Jesuits, Vol. 2 - John Poynder, 1816
Foreign Conspiracy against the Liberties of the United States - Samuel Morse, 1835
The Principles of the Jesuits - Henry H. Norris, 1839
Americans Warned of Jesuitism: Or the Jesuits Unveiled - John Claudius Pitrat, 1851
The History of Romanism - John Dowling, 1853
The Crisis: Or the Enemies of America Unmasked - J. Wayne Laurens, 1855
Secret Instructions of the Jesuits - W.C. Brownlee, 1857
Rome and Civil Liberty - J.A. Wylie, 1865
Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry - Albert Pike, 1871
A Glimpse of the Great Secret Society - Newdegate/La Cholatais, 1872
The Papacy and the Civil Power - R.W. Thompson, 1876
Engineer Corps of Hell - Edwin A. Sherman, 1883
Fifty Years in the Church of Rome - Charles Chiniquy, 1886
Washington in the Lap of Rome - Justin D. Fulton, 1888
History of the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrines, and Designs - G.B. Nicolini, 1889
Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln - Thomas M. Harris, 1897
Ridpath's Universal History, Vol. 13 - John Clark Ridpath, 1897
The Secret Societies of All Ages and Countries, Vol. 1 - Charles William Heckethorn, 1897
The Secret Societies of All Ages and Countries, Vol. 2 - Charles William Heckethorn, 1897

The Jesuits in Great Britain - Walter Walsh, 1903
Fourteen Years a Jesuit: a record of personal experience and a criticism, Vol. 1 - kreivi von Hoensbroech, 1911
Fourteen Years a Jesuit: a record of personal experience and a criticism, Vol. 2 - kreivi von Hoensbroech, 1911
In Jesuit Land, The Jesuit Missions of Paraguay - W.H. Koebel, 1912
Romanism: A Menace to the Nation - Jeremiah J. Crowley, 1912
The Pope, Chief of White Slavers, High Priest of Intrigue - Jeremiah J. Crowley, 1913
The Kaiser's Memoirs - keisari Vilhelm II, 1922
The Suppressed Truth about the Assassination of Abraham Lincoln - Burke McCarty, 1924
The Jesuit Enigma - E. Boyd Barrett, 1927
The Magnificent Illusion - E. Boyd Barrett, 1930
Rome Stoops to Conquer - E. Boyd Barrett, 1935

http://www.archive.org/details/texts

Paljon lisää ja myös uudempia kirjoja löytyy näiltä sivuilta:

http://www.arcticbeacon.com/books/
http://wikischool.org/research/Literature.html

torstai 3. marraskuuta 2011

Valtiojohtoisuus on orjuutta

Tässä kaksi videota, joissa perustellaan seikkaperäisesti, miksi valtiojohtoisuus on orjuutta. Ensimmäinen on raflaavampi, toinen syvällisempi.

Mike ShanklinStefan Molyneux
"Kun katsot maailmankarttaa, et näe maita, vaan karjatiloja. Sinulle suodaan joitakin vapauksia - rajoitettu omistusoikeus, liikkumisen vapaus, järjestäytymisvapaus ja ammatinvalinnan vapaus - ei siksi, että hallituksesi periaatteessa hyväksyisi niitä - sillä se rikkoo niitä jatkuvasti - vaan siksi, että "vapaasti liikkuvan karjan" omistaminen on niin paljon halvempaa ja tuottavampaa."

Toisin sanoen, kana on päästetty häkistä, ja sitä kutsutaan "vapaaksi kanaksi". Ihminen on päästetty kahleista, ja sitä kutsutaan "vapaaksi ihmiseksi". Mutta kumpikaan ei ole vapaa, vaan vain vapaasti liikkuvaa karjaa, kana tilanomistajan, ihminen hallituksen.

keskiviikko 26. lokakuuta 2011

Vatikaani vaatii maailmanhallituksen ja maailman keskuspankin perustamista


Paavillinen Oikeuden ja Rauhan konsiili on antanut julkilausuman To reform the financial system and monetary International in perspective, a public authority to universal jurisdiction, jonka mukaan uusliberaalit ideologiat aiheuttivat kriisin.

Vatikaani varoittaa teknokraateista, jotka eivät välitä yhteisestä hyvästä ja ehdottaa samalla globaalipankin perustamista. Vatikaani uskoo, että liberaalit ideologiat ovat syynä sotiin.

Paavillisen neuvoston mukaan maailmasta tulee Baabelin torni, jos yhteisen hyvän maailmaa ei ruveta luomaan – ja tähän rakenteeseen siis tarvitaan globaalipankki sekä maailmanhallitus, siteeraa Corriere della Sera Vatikaanin julkilausumaa.

Lehti muistuttaa myös aiempien paavien, Johannes XXIII:n ja Benedictus XVI:n ehdottaneen Caritas in Veritate ‑paimenkirjeissään maailmanhallitusta.

verkkomedia.org

Vatikaani varoittaa siis teknokratiasta. Ottakaa välistä pois kirjaimet k ja n, niin saatte selville todellisen ongelmien peruslähteen, eli teokratian, jonka keskushahmo on tietenkin paavi ja hänen edustamansa uskonnollispoliittinen instituutio. Pakettiin kuuluu maailmanhallituksen ja maailmanpankin lisäksi myös maailmanuskonto, jonka suurin moottori, etenkin ekumenian kautta, on luonnollisesti ollut katolinen eli "yleismaailmallinen" kirkko.
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/03/yk-lucis-trust-new-age-ja.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/rooma-ei-koskaan-muutu.html

Katolinen kirkko on tosin ytimessään juuri tämä Baabelin torni, jonka se julkilausumassaan mainitsee, ja se tulee riisumaan kristillisen naamionsa, kun aika on kypsä yleismaailmallisen mysteeriuskonnon käyttöönotolle. Tuttua sanaleikkiä Vatikaanin taholta.


http://saturnuskultti.blogspot.com/2009/11/paavi-pakanajumalat-ja-babylonialainen.html

Vatikaanin suunnaton varallisuus ja ote maailman pankkitoiminnasta:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/01/vatikaanin-varallisuus.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/kansainvalisen-pankkitoiminnan.html

sunnuntai 25. syyskuuta 2011

Miksi Vatikaani ja jesuiitat - päivitetty versio

Kirjoitin aiemmin vastineen väitteisiin, joiden mukaan Vatikaani olisi USA:n, Bilderberg-ryhmän tai vastaavien eliitin organisaatioiden sätkynukke. Moni sanoo myös sen olevan Israelin tai sionistien kontrolloima. Todellisuudessa asia on juuri päinvastoin, ja tässä päivitetty ja laajennettu versio aiemmasta artikkelista:

Ensiksi on ymmärrettävä, mikä Vatikaani todella on. Uskonnollisesti se on roomalaisen ja babylonialaisen pakanakultin jatke.

http://saturnuskultti.blogspot.com/2009/11/paavi-pakanajumalat-ja-babylonialainen.html

Katolinen kirkko sanoo itseään kristilliseksi, vaikka historia osoittaa, että se on päinvastoin vainonnut Raamattua vaalivia kristittyjä ja taistellut sen kansankielelle kääntämistä vastaan. Kenties karmaisevin esimerkki tästä oli Pärttylinyön verilöyly, jossa surmattiin raa'asti tuhansia protestanttisia hugenotteja ja jota paavi juhlisti jopa teettämällä sen kunniaksi mitalin. Ja ekumeniasta ja kauniista puheista huolimatta katolisen kirkon 1500-luvun Trenton kirkolliskokouksessa protestanttien ylle langettama kirkonkirous on edelleen voimassa. Sitä ei peruttu edes Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 1960-luvulla.

Poliittisesti Vatikaani on Rooman valtakunnan jatke. Rooman imperiumi ei siis koskaan kuollut, vaan teki vain muodonmuutoksen.

Vuonna 756 Frankkien kuningas Pipin Pieni lahjoitti Rooman kaupungin katoliselle kirkolle, ja se tekaisi muiden tulevilta vaatimuksilta suojautuakseen ns. Konstantinuksen lahjakirjan, jonka mukaan keisari Konstantinus Suuri antoi paaville vallan Roomaan ja keisarin arvomerkit sekä papeille senaattorin arvot. Keskiajalla katolinen kirkko oli siis aivan avoin ja röyhkeä sille mielestään kuuluvan maallisen vallan suhteen. Se mikä oli ennen Rooman imperiumin hallintokoneisto, ei välttämättä yksi yhteen, mutta olennaisilta osin, on nyt katolisen kirkon hierarkia.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/11/rooman-imperiumin-ja-katolisen-kirkon.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/12/vatikaanin-valta-ja-imperialismi-sen.html

Kun puhutaan Vatikaanista, ei ole kyse vain Rooman sisällä sijaitsevasta Vatikaanivaltiosta, joka on sen päämaja ja julkisivu, vaan katolisen kirkon koko maailmanlaajuisesta organisaatiosta ja sen lukuisista salaseuroista ja veljeskunnista. Näistä ylivoimaisesti tärkein ja vaikutusvaltaisin on jesuiittaveljeskunta. Muut Vatikaanin vallankäytön kannalta tärkeät organisaatiot ovat etunenässä Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunta, Konstantinolainen ritarikunta, Maltan ritarikunta, Opus Dei ja Kolumbuksen ritarit, jolla on Amerikassa yli miljoona jäsentä. Millä muulla taholla on käytössään näin massiivinen, hyvin organisoitu, kaikkialle ulottuva, ja uskollinen verkosto?

Bilderberg taas on lähinnä vain vuosittainen kokous, jonne kerääntyy maailman vaikuttajia, ei maailman pyörittämiseen kykenevä organisaatio. Ja se on sattumoisin uskollisen katolilaisen, maallikkojesuiitta Joseph Retingerin luomus. CIA taas on ollut aina Vatikaanin työkalu Amerikassa. Sen perustaja William Donovan oli henkeen ja vereen paavin mies, ja hänet palkittiin siitä sekä Maltan ritarikunnan että Sylvesterin ritarikunnan jäsenyydellä. Esimerkiksi tällä hetkellä sekä sen pääjohtaja David Petraeus että apulaisjohtaja Michael J. Morell ovat jesuiittojen kouluttamia. Edellinen pääjohtaja Leon Panetta oli myös Maltan ritari, kuten moni edeltäjänsä.

CIA:n johtajista ovat olleet Maltan ritareita aikajärjestyksessä Allen Dulles (1953-1961), jonka veljenpoika Avery Dulles oli merkittävä jesuiittapappi, John McCone (1961-1965) Kennedyn murhan aikoihin, William Colby (1973-1976), George H. W. Bush (1976-1977), William Casey (1981-1987), George Tenet (1997-2004) ja nykyinen johtaja Leon Panetta, joka on myös jesuiittojen kouluttama. Johtajista jesuiittojen kouluttamia ovat olleet myös Tenet, Casey ja Robert Gates (1991-1993). Suurin osa CIA:n apulaisjohtajista on aikojen saatossa ollut armeijan upseereita ja maanpuolustuskorkeakoulujen kasvatteja, mutta sillä postilla toimineista siviilihenkilöistä Maltan ritareita ovat olleet Tenet, Dulles ja Frank Carlucci ja jesuiittojen kouluttamia Tenet, Gates, John N. McMahon, Vernon Walters ja nykyinen apulaisjohtaja Michael J. Morell.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/10/cia-vatikaanin-lonkero-amerikassa.html

USA:n hallinto on sen kaikilla alueilla läpeensä Vatikaanin ja jesuiittojen soluttama. Vallankaappaus tapahtui pitkälti jo kiihkokatolisen salaliiton suorittaman Abrahamin Lincolnin murhan kautta vuonna 1865. Pian sen jälkeen vuonna 1868 Lincolnin puolustamaan Amerikan perustuslakiin tehtiin 14. lisäys, joka teki siihen asti ensisijaisesti osavaltioidensa täysivaltaisia kansalaisia olleista amerikkalaisista ensisijaisesti korporatiivisen liittovaltion kansalaisia, tai oikeammin orjia. Eli mustat vapautettiin orjuudesta, mutta heistä sekä valkoisista tuli "vapaaehtoisia" orjia liittovaltion hallitukselle. Amerikka muuttui siten perustuslaillisesta tasavallasta roomalaisen fasismin hallitsemaksi imperiumiksi. Merkkinä siitä USA:n kongressissa puhemiehen korokkeen molemmin puolin on roomalainen vitsakimppu (fasces), samainen fasistien käyttämä symboli, joka on myös yllä mainittujen Kolumbuksen ritareiden tunnuksessa.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/05/vaiettu-totuus-abraham-lincolnin.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/washington-uusi-rooma.html

Amerikan romanisointi on edennyt pikkuhiljaa, ja tärkeässä roolissa siinä on ollut katolilaisten massamuutto maahan. Valta-asemansa pönkittämiseksi katolinen kirkko tukee myös tämän hetken laitonta maahanmuuttoa Meksikosta ja muista latinalaisen Amerikan maista.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/amerikan-katolisoiminen-laittoman.html

Ja mikä on kaikkein huomionarvoisinta, jesuiitat ovat aina saaneet toimia rauhassa Amerikassa, silloinkin kun heidät on karkotettu muista maista, ja he ovat nykyään juuri siellä vaikutusvaltaisempia kuin missään muussa maassa. Noin kuudesosa kaikista maailman jesuiitoista on USA:ssa, ja heillä on siellä 28 yliopistoa, jotka ovat ihanteellisia paikkoja veljeskunnan agenttien värväämiseen. Nyt onkin tultu jo siihen, että Obaman hallinnossa on enemmän sääntö kuin poikkeus, että avainhenkilö on jesuiittojen kouluttama tai heihin läheisesti sidoksissa.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2012/03/obaman-hallinnossa-kymmenia.html

USA:n korkein oikeus, jonka yhdeksästä tuomarista kuusi on katolilaisia, on myös katolisen kirkon ja jesuiittojen kontrolloima.

Nyt siis jo kuusi yhdeksästä korkeimman oikeuden tuomarista on katolilaisia, ja uskollisia sellaisia. Heistä ylituomari John Roberts kävi katolista koulua ja on ollut Georgetownin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan jäsen, ja Clarence Thomas ja Antonin Scalia ovat molemmat jesuiittojen kouluttamia. Scalia myös auttoi alkuun Maltan ritari ja miljardööri Tom Monaghanin perustaman katolisen oikeustieteellisen korkeakoulun. Läheinen yhteys jesuiittoihin on myös Sonia Sotomayorilla, joka on ollut Fordhamin yliopiston entisen johtajan ja CFR:n jäsenen, jesuiittapappi Joseph A. O'Haren suojatti. Muut korkeimman oikeuden katoliset tuomarit ovat Anthony Kennedy ja Samuel Alito, joka on Kolumbuksen ritari. Loput kolme tuomaria ovat juutalaisia, joista Stephen Breyer käy säännöllisesti punaisessa messussa. Myös Ruth Bader Ginsburg on aiemmin osallistunut punaiseen messuun, ja hänen edesmennyt aviomiehensä Martin D. Ginsburg oli oikeustieteen professori Georgetownissa. Protestanttien perustaman Amerikan korkeimmassa oikeudessa ei siten ole ainuttakaan edes nimellistä protestanttia.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/punainen-messu-ja-amerikan-korkein.html

Kuten myös Pentagon, joka on nyt tiukemmin kuin koskaan jesuiittojen hallussa.

Tämän (terrorismin vastaisen) sodan aikana Amerikan puolustusvoimien johtopaikkoja ovat miehittäneet paavilaiset ja jesuiittojen apurit: nykyinen puolustusministeri Robert Gates ja hänen edeltäjänsä Donald Rumsfeld ovat molemmat jesuiittojen kouluttamia, samoin Obaman turvallisuuspoliittinen neuvonantaja James L. Jones, jonka kakkosmies Thomas E. Donilon on valmistunut katolisesta yliopistosta. Irakin joukkojen komentajat David Petraeus ja George Casey, joka on nykyään maavoimien esikuntapäällikkö, ovat myös jesuiittojen kouluttamia. Nykyinen esikuntapäällikkö Michael Mullen kävi katolista koulua, ja hänen edeltäjänsä Peter Pace on harras katolilainen, joka on käynyt Georgetownin yliopiston johtamiskurssin.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/pentagon-ja-villa-farnese.html

Paavi on sätkynukke, mutta ei Bilderberg-ryhmän, USA:n tai "eliitin", vaan jesuiittojen, jotka ovat uuden maailmanjärjestyksen perimmäinen ajava voima heihin sidoksissa olevan mustan aatelin eli vanhojen roomalaisten hallitsijasukujen, kuten Pallavicini, Orsini ja Colonna, ohella. Jesuiittaveljeskunnan alkuaikojen taustavoimana toimineen Farnesen sukulinjan johtava nykyinen edustaja on Espanjan kuningas Juan Carlos, joka on Elisabet Farnesen ja hänen aviomiehensä, Filip V:n suora jälkeläinen. Juan Carlos on jesuiittojen kouluttama ja sekä Maltan ritarikunnan, Pyhän Haudan ritarikunnan että Konstantinolaisen ritarikunnan korkea-arvoinen jäsen. Eli vaikka jesuiitat nimellisesti vannovat uskollisuutta paaville, he ovat alusta asti ajaneet ennen kaikkea omaa etuaan ja ovat uskollisia paaville vain silloin, kun hän tekee, niin kuin jesuiitat haluavat. Jesuiittoja vastustaneille paaveille on käynyt historian saatossa hyvin huonosti.

1700-luvun keskivaiheilla kaikki saivat tarpeekseen jesuiittojen juonittelusta, ja heidät karkotettiin Brasiliasta (1754), Portugalista (1759), Ranskasta (1764), Espanjasta ja sen siirtomaista (1767) ja Parmasta (1768). Vuonna 1769 paavi Klemens XIII aikoi painostuksen alla ottaa käsittelyyn jesuiittaveljeskunnan lakkauttamisen, mutta kuoli sitä edeltävänä yönä todennäköisesti myrkytyksen uhrina. Vuonna 1773 hänen seuraajansa Klemens XIV todella lakkautti veljeskunnan, vaikka hän tiesi maksavansa siitä hengellään. Vuonna 1774 hän kuolikin edeltäjänsä tavoin todennäköiseen myrkytykseen. Klemens XIV huudahti ennen kuolemaansa: "Voi kauhistus! Tiesin että he myrkyttäisivät minut; mutta en osannut odottaa kuolevani niin hitaalla ja julmalla tavalla".

Tämä ei todellakaan kuitenkaan merkinnyt jesuiittojen loppua, päinvastoin. Virallisen pannansa aikana heillä oli mahtavia suojelijoita, ironista kyllä, ei-katolisissa maissa, tärkeimpinä heistä protestanttisen Preussin kuningas Frederik Suuri, joka oli myös aikansa johtava vapaamuurari*, ja ortoksisen Venäjän keisarinna Katariina II Suuri. Ja jesuiitat työskentelivät salassa ja asiamiestensä avulla edelleen myös katolisissa maissa. Suurin osa Ranskan vuoden 1789 vallankumouksen keskeisistä johtohahmoista oli vapaamuurareita ja/tai jesuiittojen kouluttamia, ja Napoleonin nosti valtaan sen jälkimainingeissa jesuiittojen oma mies, Abbe Sieyes. Napoleon toimi jesuiittojen työkaluna heidät lakkauttaneen paavinistuimen ja heidät karkottaneiden monarkkien rankaisemisessa. Napoleon valloitti myös Maltan, josta Maltan ritarit olivat karkottaneet jesuiitat vuonna 1768, ja 1800-luvulta lähtien Maltan ritarit ovatkin myös olleet jesuiittojen alaisuudessa. Kaikki huipentui siihen, kun Napoleonin arestiin laittama paavi Pius VII viimein suostui hyväksymään jesuiittaveljeskunnan toiminnan uudelleen vuonna 1814.

Jesuiitat olivat nyt vahvempia kuin koskaan, ja he ryhtyivät muokkaamaan katolisen kirkon konstituutiota sellaiseksi, että se mahdollistaisi heidän hallitsevan entistäkin täydellisemmin Vatikaania. Tätä varten he ajoivat läpi opin paavin erehtymättömyydestä, koska oli helpompi hallita yhtä absoluuttista johtajaa kuin monen itsenäisen piispan joukkoa. Heidän sätkynukkensa paavi Pius IX julisti sitten itsensä virallisesti erehtymättömäksi Vatikaanin kirkolliskokouksessa vuonna 1870. Näistä ajoista lähtien jesuiitat ovat dominoineet aivan täysin Vatikaania ja paavinistuinta, ja paavilla on ollut rippi-isänä tavan mukaan jesuiitta. Pius XII:lla se oli saksalainen jesuiittakardinaali Augustian Bea ja Paavali VI:lla ja Johannes Paavali I:llä italialainen jesuiittakardinaali Paolo Dezza, joka oli myös Johannes Paavali II:n oppi-isä.

*Tämä ei itse asiassa ole lainkaan yllättävää, sillä muistattehan Temppeliherrojen, vapaamuurarien ja jesuiittojen välisen yhteyden.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/jesuiittaveljeskunta-temppeliherrain.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/03/jesuiitat-ja-vapaamuurariuden.html

Mitä tulee väitteisiin, että Vatikaani on Israelin hallitsema, niin asia on pikemminkin juuri päinvastoin. Shimon Peres, joka on jesuiittojen kouluttama, lupasi vuonna 1993 Oslon sopimuksen yhteydessä Vatikaanille Itä-Jerusalemin hallinnan. Tämän uutisoi ensin italialainen lehti La Stampa ja vahvisti myöhemmin julkisuuteen vuotanut sähke Roomasta Israeliin. Israelin sionistihallitus on pelannut Vatikaanin pussiin, ja Israel on alusta asti ollut pelinappula, jonka avulla Vatikaani on pyrkinyt pääsemään käsiksi himoitsemaansa Jerusalemiin, jota se yritti jo ristiretkillä vallata itselleen. Kun mm. USA:n kulissien takana tukeman PLO:n avulla tarkoituksella ylläpidetty Lähi-idän kriisi on tehnyt tehtävänsä, YK-joukot tulevat todennäköisesti miehittämään Jerusalemin Vatikaanin hallitessa sen pyhiä paikkoja. Tätä enteillen Vatikaanin edustajat ovat aivan viime aikoina antaneet Israeliin suuntaan tiukkasävyisiä lausuntoja, joiden mukaan vain Raamatulla ei voi perustella alueellisia vaatimuksia eikä mitään valittua kansaa ole, eli käytännössä kyseenalaistetaan koko valtion olemassaolon oikeus. Oli tästä asiasta mitä mieltä tahansa, niin ilmassa on merkit siitä, että Israelin alasajo on alkamassa.http://maallikkoapuri.blogspot.com/2012/03/israel-lobbyn-vaitetty-valta-on-mediaa.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/10/rothschild-ja-vatikaanin.html

Euroopan unioni on juuriaan myöten katolinen hanke. Sen perustajaisät, kuten Adenauer, De Gasperi ja Schuman, olivat uskollisia katolilaisia, ja varsinaisen EU:n aikakaudella sen johtajat ovat kaikki olleet katolilaisia. Ja tällä hetkellä sekä Euroopan komission puheenjohtaja (Barroso) että EU:n presidentti (van Rompuy) ja lokakuusta 2011 lähtien myös Euroopan keskuspankin pääjohtaja (Draghi) ovat jesuiittojen kouluttamia.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/02/euroopan-unionin-neuvoston-paamaja.html

Tarkkaa arviota katolisen kirkon koko varallisuudesta on mahdoton antaa, mutta arvostetun Vatikaani-kirjailijan, Avro Manhattanin sanoin se on "suurin talousmahti, varallisuuskeskittymä ja omaisuudenhaltija maan päällä". Ja jesuiitoilla on kontrolloimansa katolisen kirkon omaisuuden lisäksi oma valtava varallisuutensa ja erittäin vahva jalansija kansainvälisessä pankkitoiminnassa.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/01/vatikaanin-varallisuus.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/kansainvalisen-pankkitoiminnan.html

Vatikaanilla ja jesuiitoilla oli kätensä pelissä sekä natsi-Saksan että Neuvostoliiton luomisessa. Hitler nousi valtaan katolisen kirkon ja sen asiamiesten, kuten Franz von Papen ja Ludwig Kaas, avulla ja omien sanojensa mukaan ihaili suuresti jesuiittoja ja organisoi puolueensa katolisen kirkon hierarkiaa jäljitellen. Lenin antoi pian kommunistivallankumouksen jälkeen virallisen hyväksynnän jesuiittojen toiminnalle Venäjällä, kun tsaari Aleksanteri I oli karkottanut heidät koko maasta vuosisataa aiemmin. On muutenkin helppo nähdä, että vallankumous hyödytti Vatikaania, sillä se tukahdutti sen ikuisen vihollisen, ortodoksisen kirkon. Stalin taas oli itse asiassa jesuiittojen kouluttama (Tbilisin pappisseminaaria johtivat nimellisesti ortodoksiset jesuiitat), ja terrorikoneisto Tshekan perustaja Feliks Dzerzinski oli katolilainen, ja hän aikoi ennen vallankumoustaistelijan uraansa ryhtyä jesuiitaksi.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/natsi-saksan-neuvostoliiton-ja-rooman.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/05/natsi-saksa-ja-vatikaani.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/venajan-kommunistivallankumous-cui-bono.html

Kommunismi ei suinkaan ole juutalaisten keksintö, mikä on yleinen myytti, vaan maailman ensimmäinen kommunistivaltio perustettiin Paraguayn jesuiittavaltioihin jo 1600-luvulla, kun katolisen kirkon inkvisiittori Thomas More oli edellisellä vuosisadalla hahmotellut sellaisen teoksessaan "Utopia".


http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/10/jesuiitat-latinalaisessa-amerikassa.html

Jesuiitoista ovat varoitelleet kautta aikojen lukemattomat kirjailijat ja monet valtiomiehet, kuten Napoleon ja Yhdysvaltojen toinen presidentti John Adams, ja myös monet entiset jesuiitat ja katoliset papit. Yleensä varoitukset ovat kaikuneet kuuroille korville, niin kuin tälläkin hetkellä.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/kootut-lainaukset-jesuiitoista.html

Jesuiittojen historia:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/02/jim-arrabito-jesuiittojen-historia.html

Vatikaani, YK ja maailmanuskonto:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/03/yk-lucis-trust-new-age-ja.html


*muokattu viimeksi 26.03.2012

Vatikaanin suunnaton varallisuus ja tekopyhyys
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/01/vatikaanin-varallisuus.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/kansainvalisen-pankkitoiminnan.html

lauantai 24. syyskuuta 2011

Josh Reeves - äänestämisen tekopyhyysJosh Reevesin sanoma pähkinänkuoressa: Äänestämällä vaaleissa antaa tukensa korruptoituneelle järjestelmälle, ja muutos lähtee siitä, että ihmiset lakkaavat osallistumasta sen pyörittämiseen.

Josh Reevesin oma YouTube-kanava

Kuvitelkaa perinteisen mielenosoituksen sijaan sellainen tilanne, että KUKAAN ei mene äänestyspaikalle. Kumman ajattelisitte olevan voimakkaampi viesti valtaapitäville ja tehokkaampi keino todellisen muutoksen luomiseen?

torstai 22. syyskuuta 2011

Jesuiittakenraali Vladimir Ledochowski, vastauskonpuhdistus ja protestanttisen Preussin tuho 2. maailmansodan seurauksena

Itä-Preussin alueella sijainnut vuonna 1525 perustettu Preussin herttuakunta oli historian ensimmäinen luterilainen valtio. Tämä alue jäi toisen maailmansodan jälkeen vedetyn Saksan ja Puolan rajan eli Oder-Neisse-linjan toiselle puolelle. Sen eteläosa siirtyi Puolan ja pohjoisosa (Kaliningrad) Neuvostoliiton haltuun. Puolaan liitettiin myös suurin osa Sleesiasta ja Pommerista ja itäinen Brandenburg. Puolaan liitetyiltä alueilta puhdistettiin etnisesti 14 miljoonaa saksalaista, jotka olivat valtaosin protestantteja. Tämä oli luonnollisesti katolisen kirkon mieleen, ja puolalainen kardinaali Stefan Wyszynski kommentoi asiaa mielenkiintoisesti näin:

Puolan läntisten alueiden takaisin saamisen, Preussin valtion pilkkomisen ja Saksan valtakunnan tuhon myötä vastauskonpuhdistus on saavuttanut päämääränsä.
-kardinaali Stefan Wyszynski, 1965 (Else Löser, Polen und die Fälschungen seiner Geschichte, 1982)

Onnekas sattuma, vaiko puolalaisen jesuiittakenraalin, Vladimir Ledochowskin (1866-1942) suuri suunnitelma ja kosto? Preussin kansleri Otto von Bismarck aloitti vuonna 1871 taistelun katolisen kirkon poliittista valtaa vastaan (Kulturkampf). Sen myötä kaikki katoliset piispat vangittiin tai karkotettiin Preussista, ja yksi vangituista oli Ledochowskin setä Mieczyslaw Halka Ledochowski. Hänet vangittiin vuonna 1874 ja vapautettiin ja karkotettiin Vatikaaniin vuonna 1875. NY Times kirjoitti kardinaali Ledochowskista vuonna 1892 näin:

Hänen [Mieczyslaw Ledochowski] raivonsa Bismarckin käsissä kokemastaan kohtelusta on värittänyt kaikkia hänen poliittisia näkökantojaan. Hän on vihannut sekä Saksaa että Italiaa ja odottanut herkeämättä sitä hetkeä, kun Ranskan jalkamiehet palauttaisivat Vatikaanin maallisen vallan vanhoissa roomalaisissa valtioissa.
-NY Times, 1892, nytimes.com  

Vladimir Ledochowskilla, joka näki setänsä kohtelun läheltä ollessaan vasta pikkupoika, oli siis myös henkilökohtainen motiivi kostaa Preussille, sen lisäksi, että se oli osa vastauskonpuhdistusta, jonka tarkoituksena oli valloittaa protestantismille hävittyjä alueita takaisin katolilaisuuden valtaan. Hitler ja Stalin olivat kumpikin jesuiittojen pelinappuloita, kuten aiemmista teksteistä on käynyt ilmi, eli jesuiittakenraali Ledochowski kontrolloi sodan molempia osapuolia. Siksi ei ole välttämättä niin kaukaa haettua, että kaiken oli tarkoituskin mennä näin; eli Hitlerin Saksa lähtee tuhoon tuomittuun sotaan, jonka yhtenä seurauksena protestanttiset itäisen Preussin alueet liitetään katoliseen Puolaan ja Neuvostoliittoon, ja lisäksi valtaosin protestanttinen Itä-Saksa jää kommunismin valtaan.

Vladimir LedochowskiLähteitä:


http://continuingcounterreformation.blogspot.com/2011/09/terrible-premeditated.html
http://www.vaticanassassinsarchive.com/ledochowski.htm


keskiviikko 21. syyskuuta 2011

JFK:n murha - lisää jesuiittayhteyksiä

Aiemmasta tekstistä kävi ilmi, miten monella keskeisellä henkilöllä John F. Kennedyn murhassa oli suora yhteys Vatikaaniin ja jesuiittoihin. Tässä muutama jesuiittayhteys lisää miehillä, jotka olivat avainpaikoilla JFK:n murhan aikoihin:

- Varapresidentti Lyndon B. Johnson opiskeli lakia Georgetownin yliopistossa.
- Sotilastiedustelupalvelun (jolla väitetysti oli miehiä murhapaikka Dealey Plazalla) johtaja, katolilainen Joseph F. Carroll valmistui Chicagon jesuiittayliopistosta.
- Presidentin turvallisuudesta vastaavan Yhdysvaltain salaisen palvelun johtaja James Rowley oli katolilainen, ja hänen veljensä Francis Rowley oli jesuiittapappi.

http://truthseeker2473.blogspot.com/2010/06/jfk-assassination-and-vatican.html

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/01/john-f-kennedy-katolilainen-kolumbuksen.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/02/vietnamin-sota-ja-kennedyn-murha.html

maanantai 11. heinäkuuta 2011

Olivatko jesuiitat perimmäinen voima Yhdysvaltojen perustamisen takana?

Tätä mieltä on ainakin salaliittokirjailija John Daniel, jonka artikkelista suomensin osan:

Paavinkirkolla ja erityisesti jesuiitoilla oli omat syynsä haluta amerikkalaisten vallankumousta Britanniaa vastaan. Britannian laki kielsi messujen pitämisen. Rooma halusi siirtokuntien irtautuvan ja julistavan uskonnonvapauden kaikille, Rooma mukaan lukien, mikä antaisi sille vapauden toimia tässä uudessa nousevassa mahdissa. Protestanteilla oli syynsä vaalia omantunnonvapautta, mutta jesuiitoilla oli myös omansa. Rooman tavoite, "utopistinen tavoite", johon Benedictus XVI viittasi… on että Roomalle on annettava vapaus hankkia itselleen valtaa. Sitten kun se pääsee valtaan, se kieltää vapauden kaikilta muilta kuin itseltään… Benedictus jopa puhui avoimesti maailmanlaajuisessa tv-lähetyksessä siitä, miten Britannia oli kieltänyt messut, mutta Amerikassa uskonnonvapaus oli kirjattu perustuslakiin, mikä antoi Roomalla vapaat kädet toimittaa messuja ja luoda pohjan vallalleen Amerikassa.

Lyhyt yhteenveto asiasta:

1. Rooma halusi Amerikan siirtokuntien irtautuvan Britanniasta, jotta se saisi niissä vapaat kädet. Tämä tulee ilmi paavin puheista, kuten myös historiasta. Alkaessani tutkimaan teoriaa Rooman masinoimasta Amerikan vallankumouksesta… Se vain tuntui liian isolta palalta nieltäväksi. Teoria oli niin jyrkästi ristiriidassa sen kanssa, mistä vain historiankirjat enää muistuttuvat, eli että Amerikan vallankumous oli protestanttinen. Mutta nyt tiedän, että tämä uskomattomalta kuulostava Rooman juoni, jonka jesuiitat laativat ennen Amerikan vallankumousta, on totta. Paavi vahvisti tämän vierailullaan Amerikkaan 16. huhtikuuta 2008 Valkoisessa talossa ja piispojen edessä Synnittömän sikiämisen basilikan kappelissa. Sitten Yankees Stadiumilla pidetty messu juhlisti Baltimoren arkkihiippakunnan perustamista Marylandissä (Marianmaa) 200 vuotta sitten. Katolisten koulujen opetus myös vahvistaa tämän.

2. Roomalla oli jo yksi siirtokunta, Maryland. Paavi julisti, että hän tuli juhlistamaan arkkihiippakunnan perustamista Baltimoreen, Marylandiin 200 vuotta sitten.

3. Paavi tuli juhlistamaan Amerikan ensimmäistä katolista piispaa, jesuiitta John Carrollia.

4. Jesuiitta John Carroll sai tehtäväkseen junailla tulevan Amerikan vallankumouksen, jonka tarkoituksena oli edistää jesuiittojen ja Rooman pyrkimyksiä Amerikan suhteen.

5. John Carroll lähti Roomaan Brüggesta, jossa toimi jesuiittayliopiston lehtorina, saapuen sinne syksyllä 1772, sitä varten, että musta paavi Lorenzo Ricci nimitti hänet ystävyyssuhteiden prefektiksi.

6. Ystävyyssuhteiden prefektinä Carrollin tehtävänä oli organisoida maallikkoja "jonkinlaisten yhteiskunnallisten toimien promotoimiseksi". Tämä nimitys tapahtui neljä vuotta ennen vallankumousta.

7. Carrollin oli tarkoitus olla jesuiittojen miekanterä Amerikan vallankumouksessa, jonka tarkoituksena oli ajaa Rooman päämääriä, luoda uusi valtio, jota Rooma tulisi lopulta hallitsemaan.

8. Carroll matkusti tuntemattomana… Norfolkin herttuan veljenpojan kanssa, joka oli syventynyt jesuiittojen hengellisiin harjoituksiin, tavaten valtionpäämiehiä ympäri Eurooppaa kesästä 1771 kevääseen 1773.

9. Tuntemattomana tehdyillä matkoillaan John Carroll poikkesi Triesten jesuiittayliopistossa, jossa oli latinankielinen asiakirja, jota jesuiitat ilmeisesti halusivat käyttää suunnitelmana uuden Amerikan valtion kaappaamiseksi.

10. Paavi teki selväksi sen, että vaikka oli kiitollinen USA:n presidentin kutsusta Amerikkaan ja Valkoiseen taloon, hänen vierailun tärkein syy oli juhlistaa Amerikan ensimmäisen arkkihiippakunnan - Baltimoren arkkihiippakunta Marylandissä, jota jesuiitta John Carroll johti - 200-vuotisjuhlaa. John Carroll on jesuiittojen ja katolisen kirkon pioneeri Amerikassa. Hän perusti Georgetownin jesuiittayliopiston.

11. Paavi hyökkäsi useaan otteeseen protestantismin perusteita vastaan hyökäten voimakkaasti "yksityisen uskonnon" ideaa vastaan, jonka hän sanoi tappavan sielun.

12. Paavi puhui "globaalin solidaarisuuden" tarpeesta ilmaisten näin vievänsä eteenpäin Johannes Paavali II:n visiota paavin omasta uudesta maailmanjärjestyksestä.

13. Synnittömän sikiämisen basilikan kappelissa paavi paljasti sen, ettei katolinen kirkko ole millään muotoa unohtanut sitä, että samaan aikaan, kuin messut oli kielletty Britanniassa, uskonnonvapaus oli kirjattu Amerikan perustuslakiin, mikä mahdollisti Rooman etenemisen täydellä vauhdilla…

14. Paavi puhui sunnuntain pyhittämisen tärkeydestä. Sunnuntai on hyvin lähellä hänen sydäntään, kuten hänen kirjansa "Liturgian henki" osoittaa.

15. Paavi julisti, että Amerikan suojeluspyhimys on Maria. Se oli todellakin Marylandissä, Baltimoren katolisessa siirtokunnassa, jonne jesuiitta John Carroll perusti ensimmäisen arkkihiippakunnan. Carrollin suku lahjoitti Washingtonin kaupungille maapalan nimeltä "Rooma".
-John Daniel

http://granddesignexposed.com/alieso/deeplyimplanted.html

Tämä ainakin käy yksiin aiemman tekstini kanssa, jossa identifioitiin Washingtonin kaupunki uudeksi Roomaksi.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/washington-uusi-rooma.html

Ja kuten useimmat totuudenetsijät tietävät, monet Amerikan perustajaisistä oli vapaamuurareita. Vapaamuurarit taas työskentelevät yhdessä jesuiittojen kanssa, ja itse asiassa moni seikka viittaa siihen, että jesuiitat hallitsevat kaikkia merkittäviä vapaamuurarilooseja korkean tason vapaamuurareiden kautta.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/03/jesuiitat-ja-vapaamuurariuden.html

Sen lisäksi, että monet Yhdysvaltain hallituksen perustajista oli vapaamuurareita, he saivat myös apua salaiselta ja kunnianarvoiselta Euroopassa vaikuttavalta taholta, joka auttoi heitä perustamaan tämän maan aivan erityiseen tarkoitukseen, jonka vain harvat valitut tiesivät. Suuri sinetti on tämän ylevän - näkymättömän ja kuta kuinkin tuntemattoman - tahon tunnusmerkki, ja keskeneräinen pyramidi sen kääntöpuolella on piirtotaulu, joka aloittaa symbolisesti hankkeen, jonka toteuttamiselle Yhdysvaltain hallitus oli syntymästään lähtien omistautunut.
-Manly P. Hall, 33. asteen vapaamuurari, The Secret Teachings of All Ages, 1928

Jordan Maxwellin esitelmä dollarin setelin (jossa on Yhdysvaltain suuri sinetti) vapaamuurarisymboleista

perjantai 8. heinäkuuta 2011

Britannian hallitus aikoo kiristää median valvontaa

Paavin Gregorius Suuren ritarikunnan jäsenen, Rupert Murdochin omistaman lehden aiheuttama salakuunteluskandaali on johtanut siihen, että Britannian hallitus aikoo kiristää median valvontaa. Pääministeri David Cameronin mukaan lehdistön tila on "hälyttävä", ja hän vaatii median toimintaan enemmän läpinäkyvyyttä. Cameron puhuu tietenkin lehdistöstä, niin kuin se olisi poliitikoista ja valtaapitävistä erillinen instituutio. Todellinen skandaali on se, että lehdistö on jo vuosikymmeniä ollut samojen ihmisten hallussa kuin hallitus, niin Britanniassa kuin muuallakin, siis eliitin. Muistatteko tämän puheen 50-luvulta:

Ei ole olemassa sellaista… kuin riippumaton lehdistö… Yksikään teistä ei uskalla kirjoittaa todellista mielipidetään, ja jos niin tekisitte, tietäisitte jo etukäteen, ettei sitä painettaisi lehteen. Minulle maksetaan siitä, että en kerro todellista mielipidettäni lehdessä, jolle työskentelen. Teille muille maksetaan samoista asioista, ja jos joku teistä olisi niin typerä, että kirjoittaisi rehellisiä mielipiteitä, hän saisi saman tien alkaa etsimään uutta työpaikkaa! Me olemme kulissien takana lymyilevien rikkaiden miesten työrukkasia ja sätkynukkeja… He vetelevät naruista, ja me tanssimme. Me olemme älyllisiä prostituoituja.
-John Swinton, New York Timesin henkilöstöpäällikkö puheessaan New Yorkin pressiklubille 1953

Noista ajoista tilanne on vain pahentunut, koska media on yhä harvempien yhtiöiden ja ihmisten käsissä niin Britanniassa, Amerikassa kuin esimerkiksi Suomessakin.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/09/bbcn-jesuiitta-koulutetun-johtajan.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/01/kenen-hallussa-amerikan-media-on.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/06/suuryhtioiden-ja-eliitin-kontrolloima.html

maanantai 4. heinäkuuta 2011

Katolinen kirkko, feminismi, homoagenda ja uusi maailmanjärjestys

Katolinen kirkko, naiset ja homoseksuaalisuus

Lietsoaksesi kaikkein yleismaailmallisinta ja syvälle juurtuneinta "hajota ja hallitse" -sotaa, mitä maapallolla on koskaan nähty, sukupuolten välistä sotaa…

Luo kilpailua, epäluuloisuutta ja vihamielisyyttä sukupuolten välille.

Käytä tätä taiten luotua vihamielisyyttä ja epäluuloisuutta pitääksesi luonnonmukainen miehen ja naisen väliselle suhteelle perustuva perheyksikkö jatkuvasti hajoamisen partaalla lakkaamatta hetkeksikään kuvailemalla sitä "vakavassa kriisissä olevaksi instituutioksi".

Esitä homoseksuaalisuus "muodikkaana" vaihtoehtona, ja keskity erityisesti siihen, että homoseksuaali esitetään "perinteistä" perhettä, jota kuvaillaan potentiaaliseksi syrjinnän aiheuttajaksi, arvossa pitävän yhteiskunnan uhrin "prototyyppinä".

Kun on lietsottu tarpeeksi vihaa sukupuolten välille, esitä homoseksuaalinen elämäntyyli pakotienä ulos normaalista heteroseksuaalisesta elämästä, joka on nyt käynyt mahdottomaksi.

Älä koskaan mainitse sitä, että katolinen kirkko on ihmiskunnan historian suurin homoseksuaalinen organisaatio ja naissukupuolen syrjijä, minkä pappien avioitumiskielto ja naispappeuden kieltäminen hyvin osoittavat.

Samaan aikaan kaikki maalliset organisaatiot, joita ei ole alistettu paavinvallan alle, on kriminalisoitava ja demonisoitava, koska "ne eivät takaa naisille riittävää edustusta".

Hyväksyykö Rooman kirkko lopulta naiset pahuuden asialla olevan hierarkiansa jäseniksi sitten, kun sukupuolten välinen sota on viety päätökseen ja luonnonmukainen perhe siten lopullisesti hajotettu?
-Avles


http://sexandthevatican.blogspot.com/2011/06/excessive-power-of-males-among-causes.html

Tämä siis kuvaa sitä, miten katolinen kirkko saarnaa rauhaa, rakkautta ja perhearvoja, mutta todellisuudessa lietsoo sotaa, vihaa ja seksuaalisia perversioita. Avioitumisen kieltäminen on luonnotonta ja jo itsessään pahuutta, ja se usein varmasti myös edesauttaa pedofilian leviämistä pappien keskuudessa. Mutta monen tutkijan näkemys on, että katolisessa kirkossa pedofilia on usein myös rituaalinomaista toimintaa. Luoteis-Amerikassa ja Alaskassa tuli hiljattain julki tapaus, jossa jesuiitat sopivat 166 miljoonasta dollarista syytteet yli 450 intiaanilapsen hyväksikäytöstä siirtokunnissaan. Tämä vaikuttaa jo systemaattiselta toiminnalta, eikä kyseessä ole edes suurin julkisuuteen tulleista tapauksista.

Itseään erehtymättömänä pitävä katolinen kirkko esiintyy yhä kaikista pedofiliaskandaaleista huolimatta maailman ylimpänä moraalisena auktoriteettina, mutta sen poliittinen vastine Vatikaani luo varsinkin jesuiittojen kautta hallitsemiensa valtaapitävien avulla maailmaan sotaa ja hävitystä. Miten se tapahtuu, selviää esimerkiksi lukemalla allekirjoittaneen blogia.


Feminismi, homoagenda ja uusi maailmanjärjestys

Harvoin on ollut niin suuri kuilu sen välillä, mitä älyllinen, valaistunut näkökanta olettaa - että miehillä ja naisilla on samanlaiset aivot - ja mitä tiede osoittaa: että ne eivät ole samanlaiset… Ero miesten ja naisten välillä ei ole vain fyysinen. Se on myös neurologinen. Miehen ja naisen aivot on kytketty eri lailla, mistä aiheutuu, että ajattelemme, tunnemme ja reagoimme silmiinpistävän erilaisilla tavoilla.
-Anne Moir, neuropsykologi

http://www.brainsexmatters.com/index.php

Me olemme siis erilaisia, eikä se asia muutu miksikään, vaikka kuinka meistä yritettäisiin väkivalloin tehdä samanlaisia. Tämä sukupuolten välisten erojen hälventäminen on osa feminististä agendaa. Feminismin todellinen tarkoitus ei koskaan ole ollut luoda tasa-arvoa sukupuolten välille, vaikka sitä kannattava hyödyllinen idiootti niin uskookin, vaan ajaa alas perheinstituutio ja edistää nykyisen yhteiskuntajärjestyksen romuttamista.

Feminismiä alettiin ajamaan yhteiskunnan horjuttamiseksi ja toimintahäiriöisten ihmisten luomiseksi. Vajavaisia ihmisiä on helppo aivopestä ja manipuloida… Feminismi esiintyy naisten oikeuksia ajavana liikkeenä. Tällainen petollisuus on tyypillistä kommunistilähtöisille kumouksellisille liikkeille. Todellisuudessa feminismi on jyrkästi vihamielinen naiseutta, mieheyttä, heteroseksuaalisuutta, ydinperhettä ja lapsia kohtaan… Jos feminismi olisi aitoa, se olisi hävinnyt, kun syrjintä naisia kohtaan loppui. Se toimii edelleen työvälineenä eliitin agendalle: väestönvähennys, yhteiskunnan horjuttaminen ja länsimaisen sivilisaation luhistaminen…
-Henry Makow

http://www.savethemales.ca/130302.html

Eliitti loi feminismin alunperinkin juuri tähän tarkoitukseen, ja yksi sitä rahoittaneen Rockefellerin suvun jäsenistä itse myönsi tämän ystävälleen, edesmenneelle elokuvantekijälle Aaron Russolle. 
Sama koskee nykyistä eliitin kontrolloiman median promotoimaa homoagendaa, joka on feminismin tavoin keino romuttaa perhearvoja ja vähentää syntyvyyttä. Feminismi ja homoagenda yhdessä siis edistävät kansakuntaa koossa pitävän yhteiskuntajärjestyksen romuttumista ja samalla myös eliitin väestönvähennysagendaa.

Heterofobisten toimenpiteiden promotoiminen ilman, että niitä kutsutaan sellaisiksi, on peitelty hyökkäys heteroseksuaalista yhteiskuntaa vastaan. Se on koko ajan käynnissä oleva psykologinen hyökkäys, jonka tarkoituksena on horjuttaa yhteiskuntaa ja heikentää sen vastustusta uudelle maailmanjärjestykselle.
-Henry Makow

http://www.henrymakow.com/gender_differences_are_not_ste.html

Homoseksuaalisuus synnynnäistä?

Oma näkemykseni, jolle on myös tieteellistä tukea, on että homoseksuaalisuus on ainakin suurimmaksi osaksi synnynnäistä.

Eikö homous sitten olekaan voittopuolisesti synnynnäistä - siis jotakin, mikä nuoruudessa ennemminkin tiedostetaan kuin mihin kasvetaan? 
Ei pidä vetää yhtäläisyysmerkkejä geneettisen, synnynnäisen ja biologisen välille. Niin jaetut kuin yksilöllisetkin ympäristövaikutukset voivat olla yhtä hyvin biologisia kuin kokemuksista opittuja. 
Eivätkä kaikki synnynnäiset piirteet ole geneettisiä. Seksuaaliseen suuntautumiseen vaikuttavat myös olot kohdussa. Jos vaikutus kohdistuu samalla tavalla molempiin kaksosiin, se näkyy tutkimuksissa yhteisen ympäristön sarakkeessa. Jos vaikutus on erilainen, se näkyy yksilöllisen  ympäristön osuudessa. 
Kohtuvaikutuksen puolesta puhuivat ensi kerran 1990-luvun lopulla tehdyt havainnot, joiden mukaan jokainen isoveli lisää homoseksuaalisuuden todennäköisyyttä noin kolmanneksella. Jukolan Eeron homoseksuaalisuuden todennäköisyys olisi siis ollut yli viisinkertainen suhteessa Etelä-Hämeen keskimääräiseen homoseksuaalisuuden esiintyvyyteen. 
Syyksi tutkijat epäilevät poikasikiön äidissä aiheuttamaa immuunivastetta, joka vahvistuu jokaisen poikalapsen odotuksessa. Immuunivaste vaikuttaa sitten myöhempien poikasikiöiden aivojen miehistymiseen. 
Myös aivotutkimus puhuu sen puolesta, että seksuaalinen suuntautuneisuus on jo pitkälle määräytynyt ennen syntymää.
Kesäkuussa julkaistiin ruotsalaistutkimus, jossa verrattiin eräiden aivoalueiden symmetriaa ja toiminnallisia yhteyksiä. Näiden alueiden tiedetään kehittyvän lopulliseen muotoonsa ennen syntymää. Ne eivät myöskään ole alttiita muuttumaan myöhemmin sen enempää fyysisten kuin psyykkisten tekijöiden vaikutuksesta. 
Magneettikuvissa homojen ja lesbojen aivot muistuttivat enemmän vastakkaisen kuin oman sukupuolen heteroseksuaalisten aivoja. "Tämä on tähän mennessä vankin näyttö homoseksuaalisten ja heteroseksuaalisten koehenkilöiden aivojen eroista", kirjoitti neurotutkija Ivanka Savic Pnas-lehden artikkelissa.
-Tiede, 8. joulukuuta 2008

Homoagendassa johon kuuluu homoseksuaalisuuden ylenmääräinen promotoiminen mm. laittamalla jokaikiseen tv-ohjelmaan tai elokuvaan ns. kiintiöhomo(ja) ja suoranainen ylistäminen, ei kuitenkaan ole kyse homojen oikeuksista eivätkä sen takana ole tavalliset homot ja lesbot, vaan se on osa eliitin kulttuurimarxistista agendaa, jonka tarkoitus on tuhota länsimainen sivilisaatio sisältä päin. Homoseksuaalisuuden ylistäminen pyritään esittämään edistyksellisyytenä "heteronormatiivisessa" yhteiskunnassa. Tosiasiassa heteroseksuaalisuus on kuitenkin sivilisaation pystyssä pitävä voima, koska niin ihmiset lisääntyvät, joten on itsestäänselvyys, että heteroseksuaalisuus on normi.

Homoseksuaalisuus on pääosin synnynnäistä, ja sitä tulee aina esiintymään pienessä osassa väestöä riippumatta siitä, miten siihen suhtaudutaan, mutta homoseksuaalisuutta ei ole mitään syytä ylistää tai propagoida sen kummemmin, vaan järkevintä olisi suhtautua asiaan neutraalisti, kuten mihin tahansa muuhun synnynnäiseen poikkeamaan. Mutta nyt on käynyt niin, että homoudesta on tullut keskeinen keskustelunaihe ja kansakunnan moraalinen vedenjakaja, koska sitä on tuputettu koko ajan mediassa. Ja se on ollut mediaa kontrolloivan eliitin tarkoituskin yllä mainituista syistä.

*Päivitetty 14.4.2015

torstai 16. kesäkuuta 2011

Suuryhtiöiden ja eliitin kontrolloima Suomen media

Tilanne median suhteen on Suomessa hyvin samanlainen kuin Amerikassa: se on harvojen käsissä ja toimii valtaapitävien äänitorvena. Sanomalehdet ja tv-uutiset ohjaavat ihmisten huomion kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä on olennaista. Eli kuka yhteiskunnassa ja maailmassa käyttää todellista valtaa, ja mitkä ovat heidän tarkoitusperänsä. Tähän on yksinkertainen selitys: todellisen vallan käyttäjä ja median hallitsija ovat yksi ja sama taho, suuryritykset ja ylikansallinen eliitti.

Suomen kaupallisen median omistaa lähes kokonaan kolme suuryritystä: Aatos Erkon dynastia Sanoma (Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Nelonen...); Alma Media (Iltalehti, Aamulehti, Kauppalehti...); ja ruotsinjuutalaisen suvun perustama ja omistama Bonnier (MTV3, Radio Nova...).

Kenties Suomen arvovaltaisimpana pidetty yksittäinen viestin, toisten sarkastisesti "pravdaksi" kutsuma Helsingin Sanomat on kaikkein selvimmin kytköksissä ylikansalliseen eliittiin, onhan sillä ollut melko säännöllisesti edustaja Bilderberg-kokouksessa: Aatos Erkko, omistaja (1994); Janne Virkkunen, päätoimittaja (1998, 2001); Olli Kivinen, kolumnisti (2003); Antti Blåfield, toimittaja (2008, 2010); ja Mikael Pentikäinen, päätoimittaja (2011). Tämän vuoden kokoukseen osallistui myös entinen Aamulehden päätoimittaja Matti Apunen, joka oli aiemmin myös Ruben Stillerin "Pressiklubin" vaihtuva "mediakritiikkiä" esittävä journalistijäsen. Näkeekö joku muu tässä surkuhupaisan farssin ainekset?

Entä Yle, suomalaisten ikioma kansansivistyslaitos? Ylen uutistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen kävi Bilderberg-kokouksessa heti aloitettuaan tehtävässään vuonna 2007, johan sattui. Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen osallistui kokoukseen vuonna 2001 ja siirtyi pian tämän jälkeen Ylen ohjelmajohtajaksi. Ylen entinen toimitusjohtaja (1994-2005) Arne Wessberg on ollut toisen eliitin aivoriihen, Trilateraalisen komission jäsen, kuten on myös nykyinen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/01/kenen-hallussa-amerikan-media-on.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/10/jesuiitta-joseph-retinger-bilderberg.html

lauantai 7. toukokuuta 2011

Yhdysvaltain edustajainhuoneen kappalaiseksi jesuiittapappi

USA:n kongressin alahuoneen puhemies, katolilainen ja jesuiittojen kouluttama republikaani John Boehner tulee nimittämään toukokuussa edustajainhuoneen uudeksi kappalaiseksi jesuiittapappi Patrick J. Conroyn. Hänen edeltäjänsä Daniel P. Coughlin oli historian ensimmäinen katolinen kappalainen edustajainhuoneella. Boehner teki päätöksen yhdessä kongressin demokraattijohtaja Nancy Pelosin kanssa, joka on hänen tavoin katolilainen. Vaikka tämä nimitys ei ole poliittisesti sinänsä niin merkittävä, se osoittaa jälleen sen, että jesuiitat eivät enää liiemmin peittele valtaansa ainakaan niiltä, joiden silmät ovat auki. Tulee taas mieleen Ronald Cooken sanat kolmen vuosikymmenen takaa:

Suurin todiste siitä, että jesuiitat ovat päässeet tämän päivän USA:ssa täysin arvossapidettyyn asemaan, on se hämmästyttävä tosiasia, että mies, joka väittää esittävänsä yhteenvedon hämärästä maailmanlaajuisesta salaliitosta, joka uhkaa maailmaa, käyttää jesuiittojen johtajaa vahvistamaan teesinsä. Kukaan kirkkohistoriasta tietoinen ei koskaan tekisi niin, ellei uskoisi, että on tullut aika, jolloin jesuiitat eivät enää ole itse epäiltyjä. Nähtävästi Gary Allen uskoo, että niin on käynyt. Miljoonat konservatiivisesti suuntautuneet amerikkalaiset, jotka ovat Allenin kanssa samaa mieltä, ovat joko täysin tietämättömiä historiasta tai uskovat, että jesuiitat ovat muuttuneet.
-Ronald Cooke, The Vatican Jesuit Global Conspiracy, 1985

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/jesuiitta-frederick-copleston-ja.html

torstai 28. huhtikuuta 2011

USA:ssa taas näennäinen vallanvaihto jesuiittojen apureiden kesken

CIA:n johtaja Leon Panetta nousee puolustusministeriksi, kun Robert Gates odotetusti jättää paikan. Panettan tilalle CIA:n johtoon tulee David Petraeus, joka toimi aiemmin Irakin koalitiojoukkojen komentajana ja on tällä hetkellä Afganistanissa olevien Isaf-joukkojen komentaja. Presidentti Barack Obaman odotetaan nimittävän Afganistanin joukkojen uudeksi komentajaksi John R. Allenin. Yhdistävä tekijä näillä miehillä on se, että he ovat kaikki jesuiittojen kouluttamia. Kyseessä on siis taas näennäinen vallanvaihto jesuiittojen apureiden kesken.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/10/cia-vatikaanin-lonkero-amerikassa.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/obaman-hallinto-jesuiittojen-apureiden.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/pentagon-ja-villa-farnese.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/10/jesuiitta-koulutetut-valtaapitavat.html

torstai 24. maaliskuuta 2011

Miksi Vatikaani ja jesuiitat? - vastaus kritiikkiin

Päivitetty ja laajennettu versio:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/09/miksi-vatikaani-ja-jesuiitat-paivitetty.html

Tämä blogi ja sen esittämä teesi on saanut hieman kritiikkiä osakseen Uuden Suomen
blogikeskusteluissa. Poimin muutaman kriittisen kohdan "Tuomas Hako" -nimisen bloggerin kommenteista Mirjaleena Isoahon blogissa ja vastaan niihin tietojeni pohjalta.

Perustiedot menneestä auttavat oivaltamaan, että Vatikaani on nukke ja CIA/USA ja Bilderberg ohjailevat sitä ja se on riippuvainen niistä. Huomion kiinnittäminen Vatikaaniin ja suurten mahtitekijöiden väittäminen Vatikaanin työrukkasiksi on mitä naurettavinta hölynpölyä ja harhauttamista.

Ensiksi on ymmärrettävä, mikä Vatikaani todella on. Uskonnollisesti se on roomalaisen ja babylonialaisen pakanakultin jatke, joka sanoo itseään kristilliseksi, vaikka historia osoittaa, että se on päinvastoin vainonnut Raamattua vaalivia kristittyjä ja taistellut sen kansankielelle kääntämistä vastaan. Poliittisesti se on Rooman valtakunnan jatke. Rooman imperiumi ei siis koskaan kuollut, vaan teki vain muodonmuutoksen. Ote aiemmasta tekstistä:


Vuonna 756 Frankkien kuningas Pipin Pieni lahjoitti Rooman kaupungin katoliselle kirkolle, ja se tekaisi muiden tulevilta vaatimuksilta suojautuakseen ns. Konstantinuksen lahjakirjan, jonka mukaan keisari Konstantinus Suuri antoi paaville vallan Roomaan ja keisarin arvomerkit sekä papeille senaattorin arvot. Keskiajalla katolinen kirkko oli siis aivan avoin ja röyhkeä sille mielestään kuuluvan maallisen vallan suhteen. Se mikä oli ennen Rooman imperiumin hallintokoneisto, ei välttämättä yksi yhteen, mutta olennaisilta osin, on nyt katolisen kirkon hierarkia.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/11/rooman-imperiumin-ja-katolisen-kirkon.html

Kun puhutaan Vatikaanista, ei ole kyse vain Rooman sisällä sijaitsevasta Vatikaanivaltiosta, vaan katolisen kirkon koko maailmanlaajuisesta organisaatiosta ja sen lukuisista salaseuroista ja veljeskunnista.  Näistä ylivoimaisesti tärkein ja vaikutusvaltaisin on jesuiittaveljeskunta. Muut Vatikaanin vallankäytön kannalta tärkeät organisaatiot ovat etunenässä Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunta, Maltan ritarikunta, Opus Dei ja Kolumbuksen ritarit, jolla on Amerikassa yli miljoona jäsentä. Millä muulla taholla on käytössään näin massiivinen, hyvin organisoitu ja kaikkialle ulottuva verkosto?

Bilderberg taas on lähinnä vain vuosittainen kokous, jonne kerääntyy maailman vaikuttajia, ei maailman pyörittämiseen kykenevä organisaatio, ja se on sattumoisin uskollisen katolilaisen, maallikkojesuiitta Joseph Retingerin luomus. CIA taas on ollut aina Vatikaanin työkalu Amerikassa, ja esimerkiksi tällä hetkellä sekä sen pääjohtaja että apulaisjohtaja ovat jesuiittojen kouluttamia. Pääjohtaja Leon Panetta on myös Maltan ritari. Ote aiemmasta tekstistä:

CIA:n johtajista ovat olleet Maltan ritareita aikajärjestyksessä Allen Dulles (1953-1961), jonka veljenpoika Avery Dulles oli merkittävä jesuiittapappi, John McCone (1961-1965) Kennedyn murhan aikoihin, William Colby (1973-1976), George H. W. Bush (1976-1977), William Casey (1981-1987), George Tenet (1997-2004) ja nykyinen johtaja Leon Panetta, joka on myös jesuiittojen kouluttama. Johtajista jesuiittojen kouluttamia ovat olleet myös Tenet, Casey ja Robert Gates (1991-1993). Suurin osa CIA:n apulaisjohtajista on aikojen saatossa ollut armeijan upseereita ja maanpuolustuskorkeakoulujen kasvatteja, mutta sillä postilla toimineista siviilihenkilöistä Maltan ritareita ovat olleet Tenet, Dulles ja Frank Carlucci ja jesuiittojen kouluttamia Tenet, Gates, John N. McMahon, Vernon Walters ja nykyinen apulaisjohtaja Michael J. Morell.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/10/cia-vatikaanin-lonkero-amerikassa.html

USA:n hallinto on sen kaikilla alueilla läpeensä Vatikaanin ja jesuiittojen soluttama. Vallankaappaus tapahtui pitkälti jo kiihkokatolisen salaliiton suorittaman Abrahamin Lincolnin murhan kautta vuonna 1865. Pian sen jälkeen vuonna 1868 Lincolnin puolustamaan Amerikan perustuslakiin tehtiin 14. lisäys, joka teki siihen asti ensisijaisesti osavaltioidensa täysivaltaisia kansalaisia olleista amerikkalaisista ensisijaisesti korporatiivisen liittovaltion kansalaisia, tai oikeammin orjia. Eli mustat vapautettiin orjuudesta, mutta heistä sekä valkoisista tuli "vapaaehtoisia" orjia liittovaltion hallitukselle. Amerikka muuttui siten perustuslaillisesta tasavallasta roomalaisen fasismin hallitsemaksi imperiumiksi. Merkkinä siitä USA:n kongressissa puhemiehen korokkeen molemmin puolin on roomalainen vitsakimppu (fasces), samainen fasistien käyttämä symboli joka on myös yllä mainittujen Kolumbuksen ritareiden tunnuksessa.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/washington-uusi-rooma.html

Amerikan romanisointi on edennyt pikkuhiljaa, ja tärkeässä roolissa siinä on ollut katolilaisten massamuutto maahan. Valta-asemansa pönkittämiseksi katolinen kirkko tukee myös tämän hetken laitonta maahanmuuttoa Meksikosta ja muista latinalaisen Amerikan maista:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/amerikan-katolisoiminen-laittoman.html

Ja mikä on kaikkein huomionarvoisinta, jesuiitat ovat aina saaneet toimia rauhassa Amerikassa, silloinkin kun heidät on karkotettu muista maista, ja he ovat nykyään juuri siellä vaikutusvaltaisempia kuin missään muussa maassa. Noin kuudesosa kaikista maailman jesuiitoista on USA:ssa, ja heillä on siellä 28 yliopistoa, jotka ovat ihanteellisia paikkoja veljeskunnan agenttien värväämiseen. Nyt onkin tultu jo siihen, että Obaman hallinnossa on enemmän sääntö kuin poikkeus, että avainhenkilö on jesuiittojen kouluttama tai heihin läheisesti sidoksissa:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/obaman-hallinto-jesuiittojen-apureiden.html

USA:n korkein oikeus, jonka yhdeksästä tuomarista kuusi on katolilaisia, on myös katolisen kirkon ja jesuiittojen kontrolloima. Ote aiemmasta tekstistä:

Nyt siis jo kuusi yhdeksästä korkeimman oikeuden tuomarista on katolilaisia, ja uskollisia sellaisia. Heistä ylituomari John Roberts kävi katolista koulua ja on ollut Georgetownin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan jäsen, ja Clarence Thomas ja Antonin Scalia ovat molemmat jesuiittojen kouluttamia. Scalia myös auttoi alkuun Maltan ritari ja miljardööri Tom Monaghanin perustaman katolisen oikeustieteellisen korkeakoulun. Läheinen yhteys jesuiittoihin on myös Sonia Sotomayorilla, joka on ollut Fordhamin yliopiston entisen johtajan ja CFR:n jäsenen, jesuiittapappi Joseph A. O'Haren suojatti. Muut korkeimman oikeuden katoliset tuomarit ovat Anthony Kennedy ja Samuel Alito, joka on Kolumbuksen ritari. Loput kolme tuomaria ovat juutalaisia, joista Stephen Breyer käy säännöllisesti punaisessa messussa. Myös Ruth Bader Ginsburg on aiemmin osallistunut punaiseen messuun, ja hänen edesmennyt aviomiehensä Martin D. Ginsburg oli oikeustieteen professori Georgetownissa. Protestanttien perustaman Amerikan korkeimmassa oikeudessa ei siten ole ainuttakaan edes nimellistä protestanttia.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/punainen-messu-ja-amerikan-korkein.html

Myös Pentagon on nyt tiukemmin kuin koskaan Vatikaanin ja jesuiittojen hallussa. Ote aiemmasta tekstistä:

Tämän (terrorismin vastaisen) sodan aikana Amerikan puolustusvoimien johtopaikkoja ovat miehittäneet paavilaiset ja jesuiittojen apurit: nykyinen puolustusministeri Robert Gates ja hänen edeltäjänsä Donald Rumsfeld ovat molemmat jesuiittojen kouluttamia, samoin Obaman turvallisuuspoliittinen neuvonantaja James L. Jones, jonka kakkosmies Thomas E. Donilon on valmistunut katolisesta yliopistosta. Irakin joukkojen komentajat David Petraeus ja George Casey, joka on nykyään maavoimien esikuntapäällikkö, ovat myös jesuiittojen kouluttamia. Nykyinen esikuntapäällikkö Michael Mullen kävi katolista koulua, ja hänen edeltäjänsä Peter Pace on harras katolilainen, joka on käynyt Georgetownin yliopiston johtamiskurssin.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/pentagon-ja-villa-farnese.html

Tiedustelupalveluilla on paljon valtaa. Kaikki tiedusteluopalvelut tuntuvat olevan enemmän tai vähemmän CIA:n liittolaisia ja poliitikot Euroopassa näyttäisivät tanssivan saman pillin mukaisesti. Ihmiset ehkä luulevat, että tiedustelupalvelut ajavat oman maan parasta, mutta minusta kaikki näyttäisi olevan ihan toisin. Tiedustelupalvelut ja poliitikot tuntuisivat palvelevan jotain ihan muuta.

Aivan, tiedustelupalvelut ja poliitikot palvelevat itseään ja ennen kaikkea juuri Vatikaania ja jesuiittoja, jotka ovat globaalin valtapyramidin huipulla.

Tässä tarinassa siis kuitenkin paavi on vain nukke, joka ei edes tiedä kaikkea. Häntä käytetään hyväksi, kuten myös ihmisten hyväuskoisuutta. Vatikaania on siis käytetty joskus huomattavastikin taloudellisiin hämäräbisneksiin, Nykymenosta en tiedä. Samoin sitä käytetään tietysti ihmisten hallitsemiseen sen oppien kautta ja ihmisten sokean uskonnon ja kunnioituksen. Vatikaani on silti vain marionetti todella suurten voimien vaikutatessa tauistalla. Tietysti paavi kannattaa NWO-agendaa.

Aivan, paavi on sätkynukke, mutta ei Bilderberg-ryhmän, USA:n tai "eliitin", vaan jesuiittojen, jotka ovat uuden maailmanjärjestyksen perimmäinen ajava voima heihin sidoksissa olevien roomalaisperäisten aatelissukujen ohella. Vaikka jesuiitat nimellisesti vannovat uskollisuutta paaville, he ovat alusta asti ajaneet ennen kaikkea omaa etuaan ja ovat uskollisia paaville vain silloin, kun hän tekee, niin kuin jesuiitat haluavat. Jesuiittoja vastustaneille paaveille on käynyt historian saatossa hyvin huonosti.

1700-luvun keskivaiheilla kaikki saivat tarpeekseen jesuiittojen juonittelusta, ja heidät karkotettiin Brasiliasta (1754), Portugalista (1759), Ranskasta (1764), Espanjasta ja sen siirtomaista (1767) ja Parmasta (1768). Vuonna 1769 paavi Klemens XIII aikoi painostuksen alla ottaa käsittelyyn jesuiittaveljeskunnan lakkauttamisen, mutta kuoli sitä edeltävänä yönä todennäköisesti myrkytyksen uhrina. Vuonna 1773 hänen seuraajansa Klemens XIV todella lakkautti veljeskunnan, vaikka hän tiesi maksavansa siitä hengellään. Vuonna 1774 hän kuolikin edeltäjänsä tavoin todennäköiseen myrkytykseen. Tämä ei todellakaan kuitenkaan merkinnyt jesuiittojen loppua, päinvastoin. Virallisen pannansa aikana heillä oli mahtavia suojelijoita, ironista kyllä, ei-katolisissa maissa, tärkeimpinä heistä protestanttisen Preussin kuningas Frederik Suuri, joka oli myös aikansa johtava vapaamuurari*, ja ortoksisen Venäjän keisarinna Katariina II Suuri. Ja jesuiitat työskentelivät salassa ja asiamiestensä avulla edelleen myös katolisissa maissa.

Suurin osa Ranskan vuoden 1789 vallankumouksen keskeisistä johtohahmoista oli vapaamuurareita ja/tai jesuiittojen kouluttamia, ja Napoleonin nosti valtaan sen jälkimainingeissa jesuiittojen kouluttama katolinen pappi, Emmanuel Sieyes. Napoleon toimi jesuiittojen työkaluna heidät lakkauttaneen paavinistuimen ja heidät karkottaneiden monarkkien rankaisemisessa. Napoleon valloitti myös Maltan, josta Maltan ritarit olivat karkottaneet jesuiitat vuonna 1768. 1800-luvulta lähtien Maltan ritarit ovat myös olleet jesuiittojen alaisuudessa. Kaikki huipentui siihen, kun Napoleonin arestiin laittama paavi Pius VII viimein suostui hyväksymään jesuiittaveljeskunnan toiminnan uudelleen vuonna 1814.

Jesuiitat olivat nyt vahvempia kuin koskaan, ja he ryhtyivät muokkaamaan katolisen kirkon konstituutiota sellaiseksi, että se mahdollistaisi heidän hallitsevan entistäkin täydellisemmin Vatikaania. Tätä varten he ajoivat läpi opin paavin erehtymättömyydestä, koska oli helpompi hallita yhtä absoluuttista johtajaa kuin monen itsenäisen piispan joukkoa. Heidän sätkynukkensa paavi Pius IX julisti sitten itsensä virallisesti erehtymättömästi Vatikaanin kirkolliskokouksessa vuonna 1870. Näistä ajoista lähtien jesuiitat ovat dominoineet aivan täysin Vatikaania ja paavinistuinta, ja paavilla on ollut rippi-isänä tavan mukaan jesuiitta. Pius XII:lla se oli saksalainen jesuiittakardinaali Augustian Bea ja Paavali VI:lla ja Johannes Paavali I:llä italialainen jesuiittakardinaali Paolo Dezza, joka oli myös Johannes Paavali II:n oppi-isä.

*Tämä ei itse asiassa ole lainkaan yllättävää, sillä muistattehan Temppeliherrojen, vapaamuurarien ja jesuiittojen välisen yhteyden:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/jesuiittaveljeskunta-temppeliherrain.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/03/jesuiitat-ja-vapaamuurariuden.html