keskiviikko 14. joulukuuta 2011

Timo Soinin lähimies kuuluu Opus Deihin

Opimme aiemmin, että EU on alkujaan ja ytimeltään katolinen hanke, ja sen pohjalta kysyin näin:

Olenko minä siis ainoa, joka näkee vahvaa ironiaa siinä, että Suomen "virallinen" EU-kriitikko Timo Soini on ainoa tietämäni suomalainen katolilainen poliitikko ja on käynyt myös luennoimassa Suomen Opus Dein keskuksessa? Soinin kaltaiset populistit ovat yleensä kontrolloitua oppositiota eli kulissien takana naruja vetelevän valtaeliitin sätkynukkeja. Politiikkaan tyytymättömät ihmiset äänestävät heitä luullen heidän olevan todellinen vaihtoehto valtapuolueille. Soinin kohdalla on hyvä myös kysyä, onko hän europarlamentissa Suomen kansan, niin kuin väittää olevansa, vai paavin asialla.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html

Ja nyt on tullut julki, että Soinin lähimies Oskari Juurikkala kuuluu Opus Deihin. Hän on mies Soinin talouspolitiikan ja EU-politiikan takana. Soini luonnollisesti kuittaa asian viittaamalla uskonnonvapauteen, mutta kyse on myös poliitikasta, sillä Opus Dei on vain yksi Vatikaanin salaseuroista, joiden päämääränä on tuoda maailma paavinvallan alle.

torstai 1. joulukuuta 2011

Vatikaanin valta ja imperialismi sen omin sanoin

Vatikaani - Rooman imperiumin jatke

Olen kuullut väitteitä, ettei Vatikaanilla ja jesuiitoilla ole motiivia maailmanvaltaan pyrkimiseen tai siihen viittavia kirjoituksia. Yhtä hyvin voisi väittää, että musta on valkoista ja valkoinen mustaa, asiasta nimittäin on myös mustaa valkoisella enemmän kuin tarpeeksi. Mutta ennen lainauksiin menemistä muistakaa se, että Vatikaani on Rooman imperiumin jatke uskonnollisen organisaation valeasussa, mikä on itsestään selvää asiaan perehtyneelle.

Vuonna 756 Frankkien kuningas Pipin Pieni lahjoitti Rooman kaupungin katoliselle kirkolle, ja se tekaisi muiden tulevilta vaatimuksilta suojautuakseen ns. Konstantinuksen lahjakirjan, jonka mukaan keisari Konstantinus Suuri antoi paaville vallan Roomaan ja keisarin arvomerkit sekä papeille senaattorin arvot. Keskiajalla katolinen kirkko oli siis aivan avoin ja röyhkeä sille mielestään kuuluvan maallisen vallan suhteen. Se, mikä oli ennen Rooman imperiumin hallintokoneisto, ei välttämättä yksi yhteen, mutta olennaisilta osin, on nyt katolisen kirkon hierarkia.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/11/rooman-imperiumin-ja-katolisen-kirkon.html 

Eikö pelkkä katolisen kirkon nimi jo kerro, että se on kaiken globalismin äiti, tarkoittaahan sana katolinen alun perin "yleismaailmallista"? Katolilaisuuteen kääntynyt ja joidenkin tietojen mukaan myös Maltan ritarikunnan jäsenyyden saanut Tony Blair näyttää olevan kuta kuinkin samaa mieltä:

Emme voi palata takaisin erillisiin saarekkeisiin: globalisaatio on täällä... Katsokaa mitä tahansa ongelmaa: talouskriisi, ilmastonmuutos, terrorismi. Yksittäinen kansa ei voi ratkaista näitä ongelmia, ei edes amerikkalaiset... Juuri tässä tilanteessa uskonnon ja katolisen kirkon, eli universaalin kirkon, joka itse on globaalin instituution malliesimerkki, on tultava mukaan peliin.
-Tony Blair, katolinen Riminin kokous, 2009


Vatikaani ja jesuiitat - itse sanottua

Mitä Vatikaani ja sen edustajat ovat siis sanoneet oikeudestaan hallita maailmaa:

Vain Rooman paavia voidaan oikeutetusti kutsua koko maailman piispaksi… kaikkien prinssien pitäisi suudella paavin ja vain hänen jalkojaan… hän voi laillisesti syöstä keisarin valtaistuimelta… kenenkään ei tule tuomita häntä… hän voi vapauttaa kansalaiset jumalattomien [hallitsijoiden] alamaisuudesta.
-paavi Gregorius VII, Dictatus Papae, 1075

Se on uskosta, että paavilla on oikeus syöstä valtaistuimelta harhaoppiset ja kapinoivat kuninkaat. Monarkeista jotka paavi näin syrjäyttää, tehdään ihmisten silmissä pahamaineisia tyranneja, ja ensimmäinen häneen käsiksi pääsevä saa tappaa hänet. Jos tyrannin kuolema on yleisen edun mukaista, ensimmäisen paikalle ehtivän on laillista murhata hänet.
-Francisco Suarez, espanjalainen jesuiitta, Defensio Fidei Catholicae, 1613 (Fifty Years in the Church of Rome, Charles Chiniquy, 1886, s. 680)

Mitä tulee paavin valtaan, hän on kuin Jumala maan päällä, kaikkien Kristukseen uskovien yksinoikeutettu hallitsija, kuninkaiden kuningas, omaten runsain mitoin koskematonta valtaa, jonka kaikkivaltias Jumala on hänelle uskonut maanpäällisen ja taivaallisen valtakunnan hallitsemiseksi.
-Lucius Ferraris, fransiskaani ja kanonisen oikeuden tuntija, Prompta Bibliotheca, 1746

Näitä vääriä ja kieroutuneita mielipiteitä [vapaudesta] tulee paheksua, koska ne ennen kaikkea estävät katolisen kirkon tervehdyttävän vaikutusvallan, jota sen pitäisi jumalallisen perustajansa antamalla valtuutuksella saada vapaasti harjoittaa aina maailmanloppuun asti, ei ainoastaan yksilöiden, vaan myös maiden, kansojen ja hallitsijoiden suhteen.
-paavi Pius IX, kiertokirje Quanta Cura, 8. joulukuuta 1864
Katolinen kirkko on välikappale ja kanava, jonka kautta Jumalan tahto ilmaistaan. Vaikka valtiolla onkin oikeuksia, sillä on ne vain ylimmän vallan myöntämänä ja luvalla, ja tämä valta voidaan ilmaista vain kirkon kautta.
-Isaac Hecker, katolinen pappi, Catholic World, 1870 (Fifty Years In the Church of Rome, Charles Chiniquy, 1886, s. 675)

Oikeus syöstä kuninkaita vallasta kuuluu luonnostaan ylimpään valtaan, joka paaveilla Kristuksen sijaishallitsijoina on yli kaikkien kristittyjen maiden.
-kardinaali Henry Manning, Westminsterin arkkipiispa, 1892 (The Jesuits in History, Hector Macpherson, 1914, p. 115)

Jumalan käsi, joka ohjaa historian kulkua, on asettanut Hänen maanpäällisen edustajansa istuimen tähän Rooman kaupunkiin, josta Hän teki maailman pääkaupungin sen oltua loisteliaan Rooman valtakunnan pääkaupunki, koska Hän teki siitä ylimmän vallan keskuksen, sillä se ulottuu yli kansakuntien ja valtioiden rajojen, ottaa huomaansa kaikki maailman kansat.
-paavi Pius XI, kiertokirje Ubi Arcano Dei Consilio, 23. joulukuuta 1922

Ota vastaan tämä kolmin kruunuin koristeltu tiaara ja tiedä että olet prinssien ja kuninkaiden isä, maailman hallitsija, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sijainen.
-paaville kruunattaessa lausutut sanat (20 Centuries of Christianity: A Concise History, Paul Hutchinson and Winfred E. Garrison, 1959, s. 120)

Paavi on ylituomari, myös siviililakien, eikä hänellä voi olla mitään todellisia velvoitteita niitä kohtaan.
-Civilta Cattolica, jesuiittojen virallinen lehti (Roman Catholicism, Loraine Boettner, 1962)

Näin Vatikaani ja jesuiitat ovat kuvailleet omaamaansa valtaa ja valtapyrkimyksiään:

Me tulimme lampaina ja tulemme hallitsemaan susina. Me tulemme karkotetuiksi kuin koirat ja palaamme kuin kotkat.
-Francesco Borgia (1510-1572), 3. jesuiittakenraali (Jesuits: A Multibiography, Jean Lacouture, 1997, s. 328)

Prinssejä ja merkkihenkilöitä on kaikkialla käsiteltävä kaikin mahdollisin keinoin niin, että me saamme heidän luottamuksensa ja voitamme heidän sydämensä: millä tavalla toimimalla kaikista henkilöistä tulee meidän välikappaleita, eikä kukaan uskalla vähimmässäkään määrin häiritä tai vastustaa veljeskuntaa.
-Monita Secreta, jesuiittojen salainen ohjeistus (Secret Intructions of the Jesuits, W.C. Brownlee, 1857, s. 39)

Katsokaas herra [Brancan herttua], tästä huoneesta käsin hallitsen, en vain Pariisia, vaan myös Kiinaa; enkä vain Kiinaa - vaan koko maailmaa - kenenkään tietämättä, miten se tehdään.
-Michelangelo Tamburini (1648-1730), jesuiittakenraali (History of the Jesuits, Andrew Steinmetz, 1848, vol. 1, s. 168-169)

Lähes kaikilla Euroopan kuninkailla ja hallitsijoilla oli rippi-isänä vain jesuiittoja, joten jesuiitat näyttivät yksin hallitsevan koko Eurooppaa.
-Giulio Cesare Cordara (1704-1785), italialainen jesuiitta (The Jesuit Enigma, E. Boyd Barrett, 1927, s. 209)

Sen että jesuiitat olivat kuningaskuntien rauhanhäiritsijöitä, kansakuntien sortajia, maailman herroja, myönnän avoimesti.
-Marcel de la Roche Arnauld, katolinen pappi, 1827 (The Jesuits: Their History and Crimes, 1918, s. 15)

Katolilaisen tulee antaa äänensä sen hyväksi, että katoliselle kirkolle taataan valta-asema tässä maassa.
-Isaac Hecker, katolinen pappi, Catholic World, 1870 (Fifty Years In the Church of Rome, Charles Chiniquy, 1886, s. 676)

Kahdenkymmenen vuoden sisällä tämä maa hallitsee maailmaa. Kuninkaat ja keisarit kuolevat pian pois, ja Yhdysvaltojen demokratia ottaa heidän paikkansa… Sitten kun Yhdysvallat hallitsee maailmaa, katolinen kirkko hallitsee maailmaa.
-James E. Quigley, Chicagon arkkipiispa, The Chicago Tribune, 5. toukokuuta 1903 (Romanism: A Menace to the Nation, Jeremiah J. Crowley, 1912, s. 573)

Miksi ihmeessä tässä maassa [Amerikassa], jossa meitä on vain seitsemän prosenttia väestöstä, katolista kirkkoa pelätään niin paljon? Sitä rakastavat kaikki sen lapset ja pelkäävät kaikki. Miksi ihmeessä paavilla on niin suuri valta? No tietenkin siksi, että paavi on maailmanvaltias. Kaikki maailman keisarit, kaikki kuninkaat, kaikki prinssit, kaikki presidentit ovat kuin nämä minun alttaripojat. Paavi on maailmanvaltias.
-D.S. Phelan, katolinen pappi, The Western Watchman, 27. kesäkuuta 1912

Kun näette öisellä taivaalla oudon valon, tietäkää että se on Jumalan merkki siitä, että Hän tulee rankaisemaan maailmaa rikoksistaan sodalla, nälällä ja vainoamalla kirkkoa ja Pyhää Isää. Estääkseni tämän minä tulen pyytämään Venäjän pyhittämistä minun tahrattomalle sydämelleni… Jos minun pyyntöni huomioidaan, Venäjä käännytetään ja tulee rauha; jos ei, niin se levittää virheellisiä oppejaan kaikkialle maailmaan aiheuttaen sotia ja kirkon vainoamista. Hyvistä tulee marttyyreita; Pyhän Isän osaksi tulee paljon kärsimystä; monet kansat tuhoutuvat. Mutta lopusssa minun tahraton sydämeni on voittava. Pyhä Isä vihkii Venäjän minulle, ja se käännytetään ja maailma saa nauttia rauhan aikakaudesta.
-The Secret of Fatima, toinen osa, 1941

[Yhdentynyt Eurooppa tulee olemaan] mahtavin katolinen suurvaltio, jonka maailma on koskaan tuntenut... suurin yksittäinen ihmismahti, mitä koskaan on nähty.
-paavi Johannes XXIII, 1963 (liebreich.com)


Lähteitä:

http://www.aloha.net//~mikesch/claims.htm
http://toughissues.org/roman%20catholic%20intolerance.htm
http://www.endtime.net/engelsk/KEU.htm


Monita Secreta - jesuiittojen salainen ohjeistus

Jesuiitat ovat luonnollisesti kiistäneet Monita Secretan aitouden ja väittäneet, että veljeskunnasta erotettu puolalainen entinen jesuiitta Zahorowski tekaisi ne vuonna 1612. Todistelut eivät vain ole olleet kovin vakuuttavia, ja toisaalta salaisten ohjeiden aitouden puolesta puhuu moni seikka:

On sanottava, että on jokseenkin merkille pantavaa, että British Museumista löytyvän painetun teoksen lopussa on käsikirjoituskopio Secreta Monitasta… Tämä teos on painettu Venetsiassa vuonna 1596, ja sitä seuraava Secreta Monita on… käsikirjoituksen muodossa, ja joku jesuiitta on ilmeisesti lisännyt sen siihen omaan yksityiseen käyttöönsä… Secreta Monitan aitoutta tukevien havaintojen lisäksi siitä näyttää olevan myös epäsuoraa näyttöä, sillä ne lähinnä vain heijastelevat jesuiittojen alhaista moraalia ja turmeltunutta kasuistiikkaa ja ovat näyte siitä, miten heidän turmiollinen periaatteensa pahan tekemisen laillisuudesta, kun tarkoitus on hyvä, toimii.
-John Poynder, A history of the Jesuits; to which is prefixed A reply to Mr. Dallas's defence of that order, 1816, Vol. 1, s. 326-329

Vain perusteellinen näyttö voi kääntää vaa'an Monitan [jesuiittojen salainen ohjeistus] aitoutta vastaan. Eivätkä jesuiitat ole sellaista tähän päivään mennessä esittäneet. Eikä sen aitouden puolesta puhuvia seikkoja ole pystytty vakuuttavasti mitätöimään. Niiden aitouden puolesta puhuvat perustavat näkökantansa pääasiassa siihen, että jesuiittayliopistoista löytyi Monitasta käsikirjoituskopioita, joihin painettu versio perustuu… Se olisi ratkaiseva näyttö aitoudesta, jos pystyttäisiin varmasti todistamaan, että Prahan kopio oli siellä jo vuonna 1611 - eli ennen ensimmäistä painettua versiota vuodelta 1612. J. Friedrichin lausunnon perusteella tämää näyttää todennäköiseltä, muttei varmalta.
-kreivi von Hoensbroech, Fourteen Years a Jesuit: a record of personal experience and a criticism, 1911, Vol. 2, s. 8-9


Yllä mainituista jesuiittojen metodeista sen verran, että nykyaikana he eivät luonnollisesti yleensä enää ole valtaapitävien rippi-isiä tai läheisiä neuvonantajia, vaan he ympäröivät nämä kouluttamillaan ja kontrolloimillaan asiamiehillä, kuten esimerkiksi Obaman kohdalla.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/obaman-hallinto-jesuiittojen-apureiden.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/02/paavilaiset-ja-jesuiittojen-kouluttamat.html

Protestantti Ian Paisley hiillostaa paavia europarlamentissa (1988)

Pohjoisirlantilainen poliitikko ja protestanttisaarnaaja Ian Paisley häiritsee paavi Johannes Paavali II:n puhetta europarlamentissa vuonna 1988 kutsumalla tätä antikristukseksi.
Paavinistuin onkin antikristusinstituutio:

Protestanttiset piirit ovet nostaneet esille sen, että paavin titteli Vicarius Filii Dei tuottaa roomalaisin numeroin tulokseksi 666 eli pedon luvun. Katoliset apolegeetikot ovat väittäneet, että tätä titteliä ei ole koskaan käytetty, tai sitten, kun ovat huomanneet, ettei se mene läpi, yrittäneet vähätellä koko asian merkitystä. Numero 666 yhdistetään myös antikristukseen, joka tarkoittaa "vastakristusta" tai "sijaiskristusta". Yksi paavin arvonimistä on "Jeesuksen Kristuksen sijainen", ja menneinä vuosisatoina Martti Luther ja muut protestanttisaarnaajat pitivätkin usein paavia antikristuksena. Sittemmin protestantismista on tylsynyt terä ja ekumenian, jossa on todellisuudessa kysymys protestanttikirkkojen katolisoimisesta, myötä katolinen kirkko on vaivihkaa imaisemassa "eksyneet" opetuslapsensa takaisin huomaansa.

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/10/vicarius-filii-dei-ja-666.html

Vatikaani ja EU:

http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2011/02/euroopan-unionin-neuvoston-paamaja.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/11/eun-jesuiittapresidentti-van-rompuy.html