torstai 4. maaliskuuta 2010

YK, Lucis Trust, New Age ja maailmanuskonto


Eliitin visioima uusi maailmanjärjestys ei suinkaan ole tuore hanke. Sen filosofian juuret ovat muinaisissa okkulttisissa traditioissa. Onnistuminen on lähellä, ja syynä siihen on New Age-okkultismin soluttautuminen yhteiskuntaan. Uudessa maailmanjärjestyksessä ei koskaan ole ollut kyse vain maailmanhallituksesta, vaan sen kannattajat ovat alusta alkaen olleet tietoisia salaopeista, ja se on ennen kaikkea spirituaalinen hanke.
-Terry Melanson, New World Order or Occult Secret Destiny?, 2001


Teosofia, New Age ja YK

YK on eliitin luomus, jossa Vatikaanilla ja Maltan ritarikunnalla on pysyvä tarkkailijajäsenyys, ja sen ytimessä vaikuttaa okkultistinen ja luciferilainen henki yhden maailmanuskonnon ja maailmanhallituksen luomiseksi. Kuulostaa äkkiseltään oudolta, mutta todellisuus on tarua ihmeellisempää varsinkin näissä piireissä. Tunnettu okkultisti Alice Bailey perusti miehensä Fosterin kanssa vuonna 1920 organisaation nimeltä Lucifer Publishing, jonka tarkoituksena oli julkaista esoteerista kirjallisuutta, jonka filosofia pohjautui varsinkin Teosofisen Seuran perustajan, H. P. Blavatskyn perintöön. Teosofia tarkoitti alunperin filosofista ajattelua, joka kohdistui jumalan olemuksen selvittämiseen salaperäisellä ja välittömällä näkemyksellä, mutta nykyään sillä tarkoitetaan lähinnä Blavatskyn ja Teosofisen Seuran opetuksia.

Se on nyt siis näytetty toteen, että Saatana, tai Punainen hehkuva lohikäärme, "Fosforin Herra"… ja Lucifer, tai Valontuoja on meissä: se on meidän järkemme - meidän kiusaajamme ja vapahtajamme, meidän älyllinen vapauttajamme ja puhtaalta eläimellisyydeltä pelastajamme.
-H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine, 1888, Vol. II, s. 458

Blavatsky jota sanotaan usein New Agen äidiksi, oli siis avoimesti luciferilainen, mikä on olennainen tieto sitten, kun nähdään, miten hänen ideologiansa on vaikuttanut ja edelleen vaikuttaa maailmassa. Kuten oli myös Blavatskyn aikojen johtava vapaamuurari Albert Pike:

LUCIFER, Valontuoja! Outo ja mystinen kutsumanimi pimeyden hengelle! Lucifer, Aamunkoin poika! Onko se hän, joka tuo Valon… Älä koskaan sitä epäile!
-Albert Pike, 33. asteen vapaamuurari, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, 1871, s. 321


Teosofisen seuran sinetti
Kuten näette, teosofien sinetissä on useita muinaisia symboleita; omaa häntäänsä syövä käärme eli Ouroboros; sen sisällä heksagrammi, tai Saturnuksen tähti; ja sen sisällä taas ankh, muinainen egyptiläinen symboli. Siinä on myös vastapäiväinen hakaristi eli swastika, aurinkosymboli joka on lähtöisin Aasian kulttuureista. Myötäpäiväistä hakaristiä symbolinaan käyttäneet natsit ottivat vaikutteita Blavatskyn rotuopista, jonka mukaan arjalaiset olivat ihmiskunnan kehittynein rotu, ja he tekivät mm. siihen liittyen tutkimusmatkan Tiibetiin. Teosofisen Seuran opit pohjautuvat siis muinaisiin mysteereihin, kuten vapaamuurarien ja jesuiittojen. Jesuiittaveljeskunnan perustaja Ignatius Loyola kuului aiemmin okkultistiseen salaseuraan nimeltä Alumbrados, jonka nimi tarkoittaa samaa kuin Illuminati eli "valaistuneet".

Vaikka teosofialla ja jesuitismilla (ja vapaamuurariudella) onkin ilmeinen esoteerinen yhteys, Blavatsky hyökkäsi voimakkaasti jesuiittoja vastaan ja puhui myös heidän yhteydestään vapaamuurariuteen.

Jesuiitat ansaitsevat paikan tässä salaseuroja käsittelevässä kappaleessa, sillä he ovat salajoukkio enemmän kuin mikään muu ryhmä, ja heillä on paljon läheisempi yhteys varsinaiseen vapaamuurariuteen - ainakin Ranskassa ja Saksassa - kuin ihmiset yleensä tiedostavat. Tätä veljeskuntaa kohtaan osoitettiin yleistä moraalista paheksuntaa aivan sen syntyajoista lähtien.
-H.P. Blavatsky, Isis Unveiled, 1877, Vol. 2, s. 352


Luciferilainen oli myös Blavatskyn seuraaja Bailey, joka muutti yhdistyksensä nimeksi Lucis Trust, koska alkuperäinen nimi paljasti liian selvästi sen agendan. Bailey sanoi kanavoivansa henkiolennon, tiibetiläisen "ylösnousseen mestarin", Djwal Khulin sanomaa, joka oli tällaista:

... Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Portugali, jotka kaikki ovat muuntaneet muinaisia toimintaperiaatteitaan, muuttivat hallintomuotonsa ja reagoivat vähitellen ja hitaasti Shamballa-voimaan. Ne ovat tosin reagoineet siihen voimaan suurten ja merkittävien persoonien kautta, jotka olivat erityisen herkkiä vallan- ja muutoksenhalulle ja jotka... ovat muuttaneet kansakuntiensa elämän luonteen ja painottaneet enenevässä määrin avarampia ihmisyyden arvoja. Miehet jotka antoivat innoituksen Ranskan vallankumoukseen; valloittaja Napoleon; kansakunnan luoja Bismarck; kansansa uudelleenluoja Mussolini; Hitler joka nosti ahdistuneen kansan harteilleen; idealisti Lenin; Stalin ja Franco ovat kaikki Shamballa-voiman ja tiettyjen huonosti ymmärrettyjen energioiden ilmentymiä. Nämä ovat aikaansaaneet merkittäviä muutoksia omana aikanaan...

Näitä ihmisiä kutsutaan diktaattoreiksi, demagogeiksi, innoitetuiksi johtajiksi tai oikeudenmukaisiksi ja viisaiksi miehiksi oman ideologian, kulttuuriperinnön, asenteiden, ja poliittisen, taloudellisen ja uskonnollisen koulutuksen pohjalta. Mutta kaikki nämä johtajat ovat... lopullisen analyysin perusteella pitkälle kehittyneitä persoonallisuuksia. Heitä käytetään luomaan suuria ja tarpeellisia muutoksia ja muuttamaan sivilisaation kasvoja...

Älkää syyttäkö mukana olevia persoonia tai miehiä, jotka aiheuttavat tapahtumat, joita nykypäivänä joudutaan ihmettelemään ja kauhistelemaan. He ovat vain menneisyyden tuote ja nykyisyyden uhreja. Samaan aikaan he ovat kohtalon lähettiläitä, uuden järjestyksen luojia ja uuden sivilisaation alullepanijoita; he ovat sen tuhoajia, joka on tuhottava, ennen kuin ihmiskunta voi mennä eteenpäin Valaistulla Tiellä.
-Alice Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, 1939, s. 133-135


Shamballa-voima Baileyn omin sanoin


Näin siis Bailey, jonka Lucis Trustin alainen World Goodwill on YK:n virallisesti tunnustama kansalaisjärjestö (NGO) ja konsultoi sitä säännöllisesti. Lucis Trust on täten YK:n talous- ja sosiaalineuvoston jäsen. Hänellä on ollut uskolliset kannattajansa YK:ssa, kuten pitkäaikainen alipääsihteeri Robert Muller, joka filosofoi maailmanhallituksesta, maailmanrauhasta ja spirituaalisuudesta tuoden YK:hon vankan edustuksen New Age-liikkeelle. Hänen globaalia koulutusohjelmaansa on kuvailtu näin:

Tämänhetkisessä World Core Curriculumin ohjekirjassa sanotaan, että "perimmäinen filosofia, johon Robert Muller School pohjautuu, selviää Alice A. Baileyn kirjoissaan julkituomista tiibetiläisen opettajan, Djwal Khulin opetuksista...
-Lee Penn, False Dawn: The United Religions Initiative, Globalism, and the Quest for a One-World Religion, 2005, s. 314

YK:n kolmannen pääsihteerin U Thantin puheenkirjoittaja ja sittemmin lakkautetun Planetary Citizens-aivoriihen johtaja, Baileyn opetuslapsi Donald Keys kertoi näin:

Meillä on meditaatioita YK:ssa pari kertaa viikossa. Meditaatio-ohjaaja on Sri Chinmoy, ja näin hän kuvasi tätä tilannetta: "... YK on Jumalan valittu instrumentti; valittuna instrumenttina oleminen tarkoittaa sitä, että on jumalallinen sanansaattaja, joka kantaa Jumalan sisäisen maailman ja ulkoisen ilmentymän lippua. Jonain päivänä maailma tulee... vaalimaan YK:n sielua ihka omanaan ylpeydellä, sillä tämä sielu on kaikkirakastava, kaikkiravitseva ja kaikkitäyttävä.
-Donald Keys, 11. marraskuuta 1984 (Global Tyranny... Step by Step: The United Nations and the Emerging New World Order, 1992, William F. Jasper)


Meditaatiohuone YK:n päämajassa


Alkuperäisiin vaikuttajiin järjestön taustalla kuuluivat myös David Spangler, Baileyn innokas seuraaja, ja suuri ympäristöliikevaikuttaja ja YK:n spiritualisoimisen moottori Maurice Strong, jotka ovat kuuluneet myös Lindisfarne-aivoriiheen. Sitä on rahoittanut mm. äärimmäisen vaikutusvaltainen ja maailmanhallitusta ajava Rockefellerin pankkiirisuku.

Lucifer tulee antamaan meille lopullisen kokonaisuuden lahjan. Jos hyväksymme sen, hän on vapaa ja me olemme vapaita, siinä on lusiferinen initiaatio. Sen kohtaa nyt ja tulee jatkossa moni kohtaamaan, koska se on initiaatio uuteen aikakauteen (New Age).
-David Spangler, Reflections on the Christ, 1981, s. 45


Benjamin Creme ja Maitreya

Alkaen vuodesta 1959 Benjamin Cremeen otti yhteyttä yksi "Ylösnousseista Mestareista", joka kertoi hänellä olevan missio viedä eteenpäin Mestarien suunnitelmaa ihmiskuntaa varten. Cremeä opastettiin valmistelemaan erään Herra Maitreyan tulemista, Mestarin joka ottaisi ihmismuodon ja alkaisi valmistamaan ihmiskuntaa Vesimiehen ajan tulemiseen - eräänlaiseen New Age-vuosituhanteen. Vesimiehen aika olisi rauhan, runsaudenpulan, täydellisen tasa-arvon ja Mestarien YK:n kautta harjoittaman globaalin hallinnon aikaa.
-Steve Bonta, New Age Roots: Dark foundations of the New World Order (conspiracyarchive.com)


Benjamin Cremeä voisi kaiketi sanoa Blavatskyn ja Baileyn opetuksien ruumiillistumaksi nykyaikana. Hänen perustamansa järjestö Share International on kytköksissä YK:hon, ja sen lehteen ovat kirjoittaneet mm. Boutros Boutros-Ghali, Kofi Annan, Mary Robinson, Gro Harlem Brundtland, Dalai-lama ja prinssi Charles.

Kuka tai mikä tämä Maitreya sitten on?

Häntä on odotettu läpi sukupolvien kaikissa suurissa uskonnoissa. Kristityt tuntevat Hänet Kristuksena ja odottavat Hänen lähellä olevaa tulemistaan. Juutalaiset odottavat Häntä Messiaana; hindut odottavat Krishnan tulemista; buddhalaiset odottavat Häntä Maitreya Buddhana; ja muslimit odottavat Imaami Mahdia tai Messiasta.

Hänet tunnetaan eri nimillä, mutta moni uskoo heidän viittaavaan samaan henkilöön: Maailmanopettajaan, jonka nimi on Maitreya. Tahtoen itseään kutsuttavan vain yksinkertaisesti Opettajaksi Maitreya ei ole tullut uskonnollisena johtajana tai perustamaan uutta uskontoa, vaan opettajana ja opastajana kaikkien uskontojen seuraajille sekä uskonnottomille ihmisille.

Tänä suuren poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kriisin aikana Maitreya innostaa ihmiskuntaa näkemään itsensä yhtenä perheenä ja luomaan jakamiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ja globaaliin yhteistyöhön perustuvan sivilisaation.
-Share International (conspiracyarchive.com)


Eli Maitreya on yksi antikristuksista, joita meille tarjotaan. Antikristus tarkoittaa kirjaimellisesti "sijaiskristusta", joten siihen määritelmään on toki sopinut jo kohta 2000 vuotta paavi, jonka yksi titteli on "Jeesuksen Kristuksen Sijainen". Tämä on tosin nykyajan vesittyneeltä protestantismilta unohtunut. Itse olen agnostikko enkä Raamattuun uskova kristitty, mutta tässä ei ole olennaista, mitä itse uskoo, vaan se, mitä maailmanuskontoa ja maailmanhallitusta ajava eliitti uskoo. Tuohon Cremen kuvaukseen tiivistyy koko uuden maailmanjärjestyksen ydin. Se myydään auvoisena New Age -utopiana, koska eiväthän ihmiset ostaisi tyranniaa sen oikealla nimellä. Mutta seuraava lainaus Cremeltä paljastaa jo enemmän tämän utopian diktatorisesta luonteesta.

Näistä olemassa olevista [New Age-]ryhmistä kaikilla elämänaloilla - politiikan, uskonnon, yhteiskunnan, tieteen, koulutuksen ja kulttuurin - tulee muodostumaan ydinjoukko, jota Mestari itse suoraan valmentaa. Vähitellen heitä kutsutaan apuun hallinnollisten virastojen toimesta, ja heidän vaikutusvaltansa hallinnollisiin päätöksiin lisääntyy. He voivat täten suoraan luoda perustan uudelle maailmanjärjestykselle.
-Benjamin Creme, The Reappearance of The Christ and the Masters of Wisdom, 1980

Kuulostaa kovasti platonilaiselta filosofiselta diktatuurilta, jollaista eliitin herrakerhoissa maiskutellaan. Todellisuudessa uudessa maailmanjärjestyksessä valta olisi edelleen samaisten, nykyään Vatikaanissa ja salaseuroissa vaikuttavien mysteeriuskontojen ylipappien käsissä, kuin se on ollut jo vuosituhansia.

Bill Cooperin luento - osa 3
Silloin vallitsisi rauha eliitille, ei meille:

Vesimiehen aika, rauhan ja ymmärtämyksen aika. Rauha ei ole rauhaa sellaisena, kuin me sen tunnemme. Rauha tulee silloin, kun ei ole tiedostamista ja vastustusta tälle agendalle. Sitä he tarkoittavat rauhalla. Rauha tulee, kun ei ole jäljellä tarpeeksi vastustajia aiheuttamaan ongelmia ja jäljellä olevilla ei ole käytössään toimivia aivoja. Se on rauhaa, ja siitä tämä kiire mikrosiruttaa ihmiset ja luoda täysin kontrolloitu yhteiskunta.
-Alan Watt (de-construct.net)

New Age on silmänkääntötemppu, jolla myös ohjataan juuri näitä tiedostavia tai "heränneitä" ja maailmanmenosta huolestuneita ihmisiä eliitin haluamaan suuntaan, eli kohti "uutta maailmanjärjestystä", jota se tarjoaa itse luomiensa ongelmien ratkaisuksi.  Vaikka suurin osa New Age -toiminnasta on sinänsä harmitonta, on syytä tiedostaa sen taustalla ole agenda.Vapaamuurari- ja jesuiittayhteys

Kuten yllä todettiin, sekä vapaamuurarius että jesuitismi pohjautuvat muinaisiin mysteereihin, ja New Age on tavallisille ihmisille tarkoitettu pehmitetty versio niistä.

Jotta saavuttaisivat päämääränsä maailman yhdistämiseksi ja saisivat siten koko maailman palvelemaan suurta suunnitelmaa, "valaistuneet" vapaamuurarit ja New Age-gurut ovat ajaneet kollektivistisia näkemyksiä, jotka tukevat monistista panteismia ja yhtenäisyyttä. Tästä syystä globalistisen Kansainliiton ja YK:n alkuunpanijoiden etujoukossa ovat olleet teosofit pyrkien edistämään suunnitelman etenemistä...
-Willy Peterson, Concepts Underlying The New Age Culture Shift - From A Christian Perspective


Näimme jo yllä, ketä vapaamuurarit todellisuudessa palvovat, ja Pike paljasti myös, mikä on heidän suunnitelmansa maailman ja kristinuskon varalle:

... Me päästämme valloillemme nihilistit ja ateistit ja aiheutamme suuren yhteiskunnallisen mullistuksen, joka kaikessa karmeudessaan näyttää kansakunnille mitä seuraa ehdottomasta ateismista, julmuuden ja verenvuodatuksen pääasiallisesta alkulähteestä. Sitten ihmiset kaikkialla puolustaakseen itseään maailman vallankumouksellista vähemmistöä vastaan tekevät lopun noista sivilisaation tuhoajista, ja kristinuskon harhasta kärsivät massat, joiden jumalallinen henki on siitä lähtien hukassa, kovasti ihannetta kaivaten, mutta tietämättä, mihin kohdistaa palvontansa, ottavat vastaan todellisen valon, vihdoin viimein kaiken kansan nähtäville tuotavan Luciferin puhtaan opin universaalin ilmentyksen kautta. Tämä ilmestys on seurausta yleisestä taantumuksellisesta liikehdinnästä, jota seuraa kristinuskon ja ateismin tuho, molemmat valloitetaan ja hävitetään yhdellä iskulla.
-Albert Pike (1809-1891), 33. asteen vapaamuurari, kirje Giuseppe Mazzinille (Pawns in the Game, William Guy Carr, 1958)

(Tämä kirje on tosin paljastettu huijaukseksi. Kirjeen toi laajempaan tietoisuuteen alun perin Vatikaanin agentti Nesta Webster, jonka salaseuroja käsittelevään kirjaan usein viitataan salaliittosivuilla.)


Uuden maailmanjärjestyksen kovimmat vastustajat ovat yleensä tunnustuksellisia protestantteja tai ns. uudestisyntyneitä kristittyjä, kuten esimerkiksi Thomas Richards tai Eric Jon Phelps, ja se johtuu juuri siitä, että aito kristillisyys ei sovi sen suunnitelmiin.

New Age on universaali avomielinen uskonto, joka sulkee ulkopuolelleen vain ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja personoituun Jumalaan. Buddhalaiset, shintolaiset, satanistit, humanistit, noidat, noitatohtorit ja shamaanit - kaikki jotka hylkäävät kristinuskon, kutsutaan New Age-perheen luotetuiksi jäseniksi. Eri uskontojen ja lahkojen seuraajat on tarkoitus yhdistää yhtä tarkoitusta varten: IHMISEN KUNNIAAN NOSTAMISTA.
-Texe Marrs, Dark Secrets of the New Age, 1987


New Age-gurut usein painottavat sitä, miten jumaluus on ihmisessä itsessään. Tämä idea on lähtöisin vapaamuurariuden pyrkimyksestä kehittää ihminen aina lähemmäs ja lähemmäs jumaluutta. Siitä jo muinaisesta Babylonista lähteneessä "illuminismissa" tai "valaistuneisuudessa" on pohjimmiltaan kyse.

Hän aloittaa vapaamuurariuransa luonnonihmisenä; hän päättää sen tulemalla sen kurin kautta uudelleen luoduksi, viimeistellyksi ihmiseksi... Tämä - ihmisen evoluutio yli-ihmiseksi - oli aina muinaisten mysteerien tarkoitus, ja modernin vapaamuurariuden todellinen tarkoitus on, ei sosiaaliset hyödyt ja hyväntekeväisyys, joihin niin paljon kiinnitetään huomiota, vaan niiden spirituaalisen evoluution edistäminen, jotka pyrkivät viimeistelemään oman luontonsa ja muuttamaan sen enemmän jumalankaltaiseksi.
-W.L. Wilmhurst, vapaamuurari, The Meaning of Masonry, 1927, s. 46-47

Ihmisestä ollaan tekemässä jumalaa. Ja häntä muovataan savenvalajan pyörällä kuten Egyptin mystisiä myyttejä. Kun hänen valonsa loistaa ulospäin kohottaakseen ja säilyttääkseen kaiken, hän ottaa vastaan jumaluuden kolmoiskruunun...
-Manly P. Hall, 33. asteen vapaamuurari, The Lost Keys Of Freemasonry, 1923, s. 92


Jesuiitta Teilhard de Chardin - "New Agen isä"

Jesuittapappi Pierre Teilhard de Chardin oli niin suuressa roolissa modernin New Age-liikkeen luomisessa, että häntä on jopa sanottu sen isäksi. Hän levitti panteistista ja mystistä suhtautumista jumaluuteen ollen näin Loyolan hyvä oppilas ja kehitteli edelleen Vladimir Vernadskin ideaa noosfääristä, joka tarkoittaa kollektiivista, jatkuvassa evoluutiossa olevaa tietoisuutta, jonka osa kaikkien ihmisten tietoisuus on. Kuulostaa varmasti tutulta tänne mahdollisesti eksyneille David Icken seuraajille. Toinen Teilhard de Chardinin idea oli Omega-piste, jota kohti kaikki vääjäämättä kulkee lopulta yhdentyen universaaliksi yhdeksi. Siinä pisteessä ihmisistä tulisi "kristuksia" ja ihmiskunnasta tulisi kollektiivisesti "Kristus". Hän tarjoaa ihmiselle kolme vaihtoehtoa:

... lakata toimimasta tekemällä jollakin tavalla itsemurhan; vetäytyä erillisyyden mystiikan kautta; toteuttaa itsensä yksilöllisesti ja egoistisesti erottautuen massasta; tai syöksyä päättäväisesti kokonaisuuden virtaan tullakseen osaksi sitä.
-Pierre Teilhard de Chardin, The Future of Man, 1964, s. 46-47


Yksi maailma, yksi uskonto, yksi hallitus, yksi tapa ajatella, yksi tapa olla ja elää... Siitä uudessa maailmanjärjestyksessä pohjimmiltaan on kyse. Toisin ajatteleville ei siinä ole tilaa, ja tavalla tai toisella heidät tullaan eliminoimaan.

Vatikaani ja maailmanuskonto
Lähteitä:

http://www.aquaac.org/un/found.html
http://www.crossroad.to/Quotes/occult/theosophy.htm
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/New_World_Order.htm
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Lucis_Trust.htm
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/Creme_Maitreya.htm
http://www.conspiracyarchive.com/NewAge/new_age_beliefs.htm
http://www.religiouscounterfeits.org/rc_teilhard.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/global_tyranny/global_tyranny12.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_un05.htm
http://www.scribd.com/doc/18652505/Specifics-of-the-New-World-Order-Complete-Report

*muokattu viimeksi 22.03.2011