lauantai 23. heinäkuuta 2016

Hillary Clintonin varapresidenttiehdokas Tim Kaine on lyhytkaapuinen jesuiitta

Hillary Clintonin aviomies Bill Clinton on tunnetusti jesuiittojen kouluttama ja jesuiittaprofessorinsa (Carroll Quigley) suuri ihailija, ja myös hänen varapresidenttiehdokkaakseen valitsema Tim Kaine on "lyhytkaapuinen jesuiitta" eli jesuiittojen uskollinen seuraaja ja apuri. Kaine valmistui jesuiittalukiosta 1976 ja piti opiskellessaan Harvardissa välivuoden toimiakseen jesuiittojen vapaaehtoisjoukoissa Hondurasissa.

https://ivarfjeld.com/2016/07/23/hillary-make-jesuit-kaine-her-vp-pick/

torstai 7. heinäkuuta 2016

Fixit - kansanäänestys Suomen EU-jäsenyydestä

Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen EU-jäsenyydestä:

Aloitteen sisältö 
Ehdotamme kansanäänestyksen järjestämistä Suomen EU-jäsenyydestä.
Sen toteuttamiseksi eduskunnan on ryhdyttävä lainvalmisteluun. Suomen äänestettyä aikanaan liittymisestä Euroopan unioniin säädettiin laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unionin jäseneksi (578/1994). Kyseistä lakia soveltaen on säädettävä laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Suomen eroamisesta Euroopan unionin jäsenyydestä.  
Lakiehdotuksemme muotoilu ei ole kiveen hakattu, mutta toivomme eduskunnan jättävän kansanäänestyksen kysymyksenasettelun ehdottamaksemme sekä jos mahdollista, kansanäänestyksen järjestettävän vuoden 2017 aikana, joka on Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuosi.  
Perustelut 
Se, päättääkö asioistaan itse, vai antaako muiden päättää omista asioista, on jokaisen henkilökohtainen arvovalinta. Suomen päätöksentekoa on siirretty Brysseliin Euroopan unioniin liittymisen jälkeen enemmän kuin olisi välttämätöntä. EU:n kehityskulku ja EU-johtajien lausunnot osoittavat selvästi, että EU:sta ollaan tekemässä liittovaltiota. Aloitteen tekijöiden mielestä Suomen kansallisten etujen kannalta on välttämätöntä, että asioista päätetään itsenäisesti ajopuuna ajelehtimisen sijaan. Itsenäisen päätöksenteon turvaamiseksi ainoa looginen ratkaisu on erota EU:sta. Kuten Euroopan unioniin liityttäessä, myös siitä erottaessa ratkaisulle täytyy olla kansan enemmistön hyväksyntä. Tämän vuoksi eroamisesta on järjestettävä kansanäänestys. Kansalaisaloite ei ota kantaa siihen, tuleeko Suomen jäädä ETA-sopimuksen pariin, johon kuuluvat EU:n ulkopuoliset maat Islanti, Liechtenstein ja Norja, vai ETA:n ulkopuolelle, kuten Sveitsi.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2058

Itse kävin luonnollisesti allekirjoittamassa aloitteen muutama viikko sitten, sillä tiedän harvinaisen hyvin, mikä EU:n todellinen olemus on - se on jesuiittojen ja eliitin projekti, jonka tarkoituksena on ollut tuhota Euroopan maiden kansallinen identiteetti ja suvereniteetti totalitaarisen liittovaltion tieltä.  Aloite on kerännyt tähän mennessä jo lähes 27000 vaaditusta 50000 kannatusilmoituksesta.

http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html
http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2010/11/eun-jesuiittapresidentti-van-rompuy.html
http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2011/02/euroopan-unionin-neuvoston-paamaja.html
http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2016/02/paneurooppa-liike-katolinen-eu-ja.html

sunnuntai 12. kesäkuuta 2016

Paavilainen Timo Soini - valeoppositiosta hallitukseen ja johtavasta EU-kriitikosta sen puolestapuhujaksi

Muistatte varmaan, kun vuosia sitten kuvasin nyt ulkoministerinä toimivaa Timo Soinia valeopposition edustajaksi ja pohdin, onko hän enemmän uskollinen Suomelle vai Vatikaanille, jonka luomus EU on:

Olenko minä siis ainoa, joka näkee vahvaa ironiaa siinä, että Suomen "virallinen" EU-kriitikko Timo Soini on ainoa tietämäni suomalainen katolilainen poliitikko ja on käynyt myös luennoimassa Suomen Opus Dein keskuksessa? Soinin kaltaiset populistit ovat yleensä kontrolloitua oppositiota eli kulissien takana naruja vetelevän valtaeliitin sätkynukkeja. Politiikkaan tyytymättömät ihmiset äänestävät heitä luullen heidän olevan todellinen vaihtoehto valtapuolueille. Soinin kohdalla on hyvä myös kysyä, onko hän europarlamentissa Suomen kansan, niin kuin väittää olevansa, vai paavin asialla.

http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2009/09/paavillinen-eu-ja-katolilainen-timo.html

Myöhemmin tuli ilmi myös hänen läheinen yhteytensä Opus Dei:hin:

Ja nyt on tullut julki, että Soinin lähimies Oskari Juurikkala kuuluu Opus Deihin. Hän on mies Soinin talouspolitiikan ja EU-politiikan takana. Soini luonnollisesti kuittaa asian viittaamalla uskonnonvapauteen, mutta kyse on myös poliitikasta, sillä Opus Dei on vain yksi Vatikaanin salaseuroista, joiden päämääränä on tuoda maailma paavinvallan alle.

http://maallikkoapuri.blogspot.fi/2011/12/timo-soinin-lahimies-kuuluu-opus-deihin.html

Ja niinhän siinä on käynyt, että Soini on nyt käytännössä EU:n puolestapuhuja:

Siksi vähän häkellyttävää on, että Suomen oma EU-kriitikko par excellence, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, näyttää kääntäneen kelkkansa Unionin suhteen. 
Useat meistä muistavat hänen loputtomat hokemansa missä EU, siellä ongelma. Ja toisinpäin. 
Mutta mitäs sanotte tästä, Soinin viimeisimmästä lausunnosta: 
”On selvää, että eurooppalaiset maat vaikuttavat parhaiten yhdessä. Tästä syystä Euroopan yhtenäisyys on tärkeää. Emme seuraa Britannian keskustelua EU-valinnastaan välinpitämättöminä vaan sillä toivomuksella, että EU on Britanniankin silmissä arvokas yhteisö.” 
Jos tuo ei ole rakkauskirje Euroopan unionille, niin mikä sitten on?

nyt.fi

Soini tunnistaa luonnehdinnan itsestään euros­kep­tik­kona, mutta näkee EU:ssa myös niin paljon hyvää, että lista alkaa kilpailla ongel­ma­lu­et­telon kanssa: järkevästi toimivat sisämarkkinat, terve taloudenpito, sitoutuminen vapaakauppaan, oikeus­val­ti­o­pe­ri­aate ja niin edelleen. 
... 
Soini puhui pitkään EU:n vahvis­ta­mi­sesta turval­li­suu­syh­tei­sönä. 
Hänen mukaansa monissa vaaleissa on nähty, että kansalaisten mielestä unioni on epäonnistunut tehtävässään rauhan ja vakauden varmistajana. 
Soinin mukaan on paradoksi, että EU-kansalaiset ovat menettäneet uskoaan unioniin juuri nyt, kun sen pitäisi olla jäsenilleen entistä tärkeämpi.

suomenmaa.fi

Ulkoministeri Timo Soini kertoi aamupäivällä Lontoossa brittiläiselle virkaveljelleen Philip Hammondille Suomen hallituksen kantana, että Britannian lähtö EU:sta olisi menetys Suomelle. 
”Britannia on itsenäinen, suvereeni valtio, joka tekee omat ratkaisunsa. Se on Suomelle hirveän tärkeä yhteistyökumppani ja meillä on paljon samaa agendaa. Tässä mielessä Britannian poistuminen olisi Suomelle tappio”, Soini sanoi tapaamisen jälkeen.

kauppalehti.fi