keskiviikko 17. marraskuuta 2010

Jesuiittapappi Giovanni Botero - ensimmäinen malthusilainen

Jesuiittapappi Giovanni Botero oli ensimmäisiä ihmisiä, joka puhui väestönkasvun oletetusta haitallisuudesta, ja Murray N. Rothbardin sanojen mukaan ensimmäinen malthusilainen:

Sen lisäksi, että hän oli johtava poliittisen pragmatismin ja valtion järjen teoreetikko, Giovanni Boterolla on merkittävä mutta kyseenalainen kunnia olla ensimmäinen "malthusilainen", ensimmäinen kitkerä väestönkasvun väitetystä vahingollisuudesta valittaja. Vuoden 1588 teoksessaan "On the Cause of the Greatness of Cities", joka käännettiin englanniksi vuonna 1606, Botero esitteli lähes kaiken sen, mitä Malthusin kaksi vuosisataa myöhemmin julkaiseman väestöä käsittelevän esseen teesi sisälsi. Analyysi oli siten hyvin mekanistinen: väestöllä on taipumus kasvaa rajattomasti, tai siis rajana on vain suurin mahdollinen ihmisen hedelmällisyyden aste. Sitä vastoin toimeentulomahdollisuudet voivat lisääntyä vain hitaasti. Siten väestönkasvu aina - Malthusin kuuluisia sanoja lainaten - "luo painetta toimeentulomahdollisuuksille", mikä aiheuttaa aina olemassa olevan köyhyyden ja nälänhädän.

Väestönkasvua voidaan siten estää vain kahdella tavalla. Yksi on se, että suuri määrä ihmisiä kuolee nälkään, tauteihin tai sotiin rajallisista luonnonvaroista (Malthusin "positiivinen" este). Toinen on ainoa ihmisen vapaan tahdon tai vastatoimien elementti, jonka Boteron teoria hyväksyy: se, että nälänhätä ja köyhyys voivat saada jotkut ihmiset pidättymään avioitumasta ja lisääntymästä (Malthusin "preventiivinen" tai "negatiivinen" este). Väestömäärän kasvun, talouskasvun ja kohoavan elintason leimaamalla aikakaudella Boteron synkät puheet väestönkasvusta eivät varmastikaan herättäneet vastakaikua. Ja kuten alla näemme, nämä 1600- ja 1700-luvun teoreetikot, jotka ennakoivat rajatonta väestönkasvua, pitivät sitä hyvänänä asiana, kiihokkeena vaurastumiselle ja talouskasvulle.

Teki rajattoman veästönkasvun teesistä sitten pessimistisiä, puolueettomia tai optimistisia johtopäätöksiä, sen perusvirhe on oletus, etteivät ihmiset reagoi siihen, jos näkevät elintasonsa putoavan suuria perheitä elätettäessä. Botero (ja Malthus hänen jälkeensä) myönsikin tämän mainitsemalla "preventiiviset" esteet. Koska, jos ihmiset vähentävät lasten määrää suuren hädän edessä, miksi he eivät voisi tehdä niin jo paljon aiemmin? Ja, jos niin on, ei voida tehdä oletusta mistään tällaisesta mekanistisesta tendenssistä.
-Murray N. Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith


http://mises.org/daily/4214


Thomas Malthusin teoriaa pidetäänkin jo nykyään virheellisenä, mutta väestönvähennysagenda on enemmän kuin voimissaan, ja sitä markkinoidaan mm. "ilmastonmuutoksen" nojalla:http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/09/saastunutta-rokotetta-levittaneen.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti