keskiviikko 3. marraskuuta 2010

Natsi-Saksan, Neuvostoliiton ja Rooman symboliikka - mitä yhtäläisyydet kertovat?

Yhtäläisyydet Saksan natsien ja Venäjän kommunistien julisteissa:
Natsi-Saksan lippu


Neuvostoliiton lippu

Nova Roman lippu


Nova Roma on vuonna 1998 perustettu mikrovaltio tai järjestö, jonka tarkoituksena on herättää henkiin muinainen Rooma, ja sen lippu pohjautuu muinaisen Rooman väreihin ja symboleihin. Lyhenne SPQR tulee latinan kielen sanoista Senatus populusque Romanus eli "Rooman senaatti ja kansa".


Rooman kaupungin vaakunaVatikaanivaltion vaakunaHitler, Stalin ja jesuiitat

"Olen oppinut kaikkein eniten jesuiittaveljeskunnalta", Hitler kertoi minulle. "Tähän päivään asti maan päällä ei ole ollut mitään niin mahtavaa kuin katolisen kirkon hierarkkinen organisaatio. Olen tuonut siitä paljon mukaan omaan puolueeseeni... Katolinen kirkko pitää nostaa esimerkiksi... Kerron sinulle yhden salaisuuden. Olen perustamassa veljeskuntaa."
-Hermann Rauschning, Hitler m'a dit, 1939 (The Vatican Against Europe, Edmond Paris, 1964, s. 252)

Himmler organisoi SS:n jesuiittaveljeskunnan periaatteiden mukaan. Himmlerin mallina oli mahdollisimman tarkka jäljennös Ignatius Loyolan määräämistä hengellisistä harjoituksista ja ohjesäännöistä. Ehdoton tottelevaisuus oli suuri ohjenuora; jokainen käsky pitää toteuttaa kyselemättä.
-Walter Schellenberg, natsijohtaja (Le chef du contre-espionnage nazi parle, 1957; The Vatican Against Europe, Edmond Paris, 1964, s. 252)


http://maallikkoapuri.blogspot.com/2009/05/natsi-saksa-ja-vatikaani.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/05/hitlerin-ss-ja-jesuiitat.html
A Phil-for-an-ill Blog


Tsaari Aleksanteri I oli karkottanut jesuiitat koko Venäjältä vuonna 1820, joten he eivät voineet toimia siellä avoimesti. Heitä kuitenkin toimi nimellisesti ortodoksisina opettajina Tbilisin pappisseminaarissa, jossa Josif Stalin opiskeli. Stalin oli siten jesuiittojen kouluttama.

Ludwig: Mikä sai teidät ryhtymään vastarintataistelijaksi? Oliko syynä kenties se, että vanhempanne kohtelivat teitä huonosti?

Stalin: Ei. Vanhempani olivat kouluttamattomia, mutta he eivät millään tavalla kohdelleet minua huonosti. Mutta toisin oli ortodoksisessa teologian seminaarissa, jota silloin kävin. Vastalauseena hirveälle hallinnolle ja jesuiittamaisille menetelmille seminaarissa olin valmis tulemaan, ja tulinkin vallankumoustaistelijaksi, uskojaksi marxismiin vallankumouksellisena oppina.

Ludwig: Mutta ettekö tunnusta, että jesuiittojen opeissa on hyviä asioita?

Stalin: Kyllä, he ovat systemaattisia ja sinnikkäitä työskennellessään alhaisten tarkoitusperien saavuttamiseksi. Mutta heidän keskeisin menetelmänsä on vakoilu, urkkiminen, ihmisten sieluun luikerteleminen ja heidän tunteiden järkyttäminen. Mitä hyvää siinä voi olla? Esimerkiksi vakoileminen asuntolassa. Yhdeksältä kello soittaa aamuteen merkiksi, me menemme ruokailuhuoneeseen, ja kun palaamme huoneisiimme, saamme huomata, että sillä aikaa on suoritettu etsintä ja kaikki meidän laatikot pengottu... Mitä hyvää siinä voi olla?
-Bolshevik, 30. huhtikuuta 1932, marxist.org

Ainakin näennäisestä jesuiittojen vastaisuudesta huolimatta Stalin, kuten hänen edeltäjänsä Lenin, kuitenkin edisti jesuiittojen agendaa, jossa kommunismin tehtävänä oli mm. luhistaa Venäjän ortodoksinen kirkko.

Tsaarivallan kukistamisesta seurasi siten väistämättä myös ortodoksisen kirkon valtionkirkon aseman mitätöiminen. Vatikaanille joka oli käynyt sotaa ortodoksista kirkkoa vastaan 1000-luvulta lähtien, sen vuosituhantisen vastustajan luhistuminen oli liian hyvää ollakseen totta. Paha bolshevismi voitaisiin näin hyväksyä, koska se oli tuhonnut ortodoksisen kirkon - kuitenkin yhdellä ehdolla: että se antaisi katoliselle kirkolle vapaat kädet ortodoksisen uskonnon lopulliseen hävittämiseen Venäjältä. Sopimus hyväksyttiin, ja tapahtui niin, että samaan aikaan, kun Vatikaani jyrisi bolshevismia vastaan, bolshevikit Kremlissä ja Vatikaanin diplomaatit Roomassa aloittivat salaiset neuvottelut. Lenin ja paavi pääsivät yhteisymmärrykseen. Koneistoja laitettiin pystyyn. Bolshevikkien Venäjälle lähetettiin paavin valtuuskuntia, joista joitakin johtivat amerikkalaiset prelaatit ja joiden kulissina oli auttamistyö ja sen sellainen. Roomassa ja muualla katolisille papeille annettiin tehostettua opetusta Venäjän ortodoksisen teologian ja kirkkomenojen alueella. Tehtiin suuria suunnitelmia ortodoksisen kirkon täydelliseksi haltuun ottamiseksi, joihin kuului katolisen kirkon entisten omaisuuksien ja maiden takaisin vaatiminen, mikä otettaisiin esille sitten, kun katolilaisuus olisi ottanut komennon.
-Avro Manhattan, The Vatican Billions, 1983

Lenin itse asiassa hyväksyi jesuiitat virallisesti takaisin Venäjälle vuonna 1922:

… [vuonna 1922] Monsignor Pizzardo tapasi Vladimir Vorovskin määritelläkseen Pyhän istuimen ja Venäjän välisen sopimuksen pääkohdat ja paavin Venäjän lähetystyön raamit… Tällä epävirallisella tapaamisella ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta konferenssiin, ja sen ainoa tulos oli sopimus paavin lähetystyöstä. Tämä sopimus antoi valtuutuksen kolmen katolisen "veljeskunnan" toiminnalle Venäjällä, redemptoristeille Pohjois-Venäjällä, jesuiittaveljeskunnalle Keski-Venäjällä ja Jumalan Sanan seuralle (SVD) Pohjois-Venäjällä.
-James J. Zatko, katolinen pappi, Descent Into Darkness, 1965, s. 112
Jesuiitat ja kommunismi

Kun jesuiitat olivat saanut kasvatettua niin uskollisen ja kuuliaisen sukupolven, he seuraavaksi ottivat käyttöön oman hallintojärjestelmänsä [Paraguayn jesuiittavaltioissa] ja yrittivät onnistuneesti toteuttaa tämän valtion, jonka Plato jo muinoin näki ennalta ja jota nykypäivän sosialistit meille tarjoavat. Itse asiassa heidän valtiomuotonsa oli juuri ja nimenomaan kommunismia, jota kuuluisa [Etienne] Cabet nyt yrittää pystyttää lähes samoille alueille; ainoana erona se, että jesuiitat asettivat itsensä valtion tai yhteisön asemaan.
-G.B. Nicolini, History of the Jesuits: Their Origin, Progress, Doctrines, and Designs, 1854, s. 303
Paraguayn [jesuiittavaltioiden] kokeilun kommunismi on todellakin niiden monien poliittisten hankkeiden todellinen prototyyppi, jotka ovat maailmalla edenneet Ranskan vallankumouksesta lähtien ja erityisesti suuren vuosien 1914-1918 sodan jälkeen kaikkialla siellä, missä Rooman etujoukot ovat kyenneet riittävän voimallisesti ja pitkään työskentelemään pintakuohun alla puhaltaakseen elämää jesuiittakamarillan ohjelmaan.
-J. Findlater, The Revolutionary Movement, 1933, s. 78

Talouden perustana oli eräänlainen kommunismi, joka kuitenkin erosi oleellisesti nykyisestä samannimisestä järjestelmästä ja oli pääasiallisesti teokratia. Gelpi y Ferro kirjoitti: "Jesuiitat toteuttivat kristillisessä yhteisössään kaiken, mikä on hyvää eikä mitään, mikä on huonoa nykyajan sosialistien ja kommunistien hankkeissa.
-Catholic Encyclopedia
 
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/10/jesuiitat-latinalaisessa-amerikassa.html
http://maallikkoapuri.blogspot.com/2010/12/venajan-kommunistivallankumous-cui-bono.html
A Phil-for-an-ill Blog


Harhaanjohtava oikeisto-vasemmisto-paradigma

On hyvä vielä tarkastella nykyistä oikeisto-vasemmisto-paradigmaa, jonka harhaanjohtavuutta ja absurdiutta hyvin kuvastaa JBS:n jäsenen, Gary Allenin laatima kaavio:

http://www.whale.to/b/allen_b1.html#chapter2

Eli nykyisessä paradigmassa toistensa tosialliset hengenheimolaiset on asetettu vastakohdiksi, ja väliin jäävä tila on ns. demokratiaa, mikä käytännössä tarkoittaa fabianilaista eli vaivihkaista sosialismia, jossa me suomalaisetkin elämme. Terveen järjen mukaan sosialismin, fasismin ja suuren hallinnon vastakohta on pieni, hajautettu hallinto tai äärimmillään anarkia. Vieläkö ihmetyttää politiikan vaihtoehdottomuus? Demokratia tarkoittaa siis kansanvallan sijaan todellisuudessa fabianilaista sosialismia, joten ihmekös se, että poliitikot eli harhaanjohtajat toistelevat jatkuvasti sitä sanaa sen sijaan, että puhuisivat vapaudesta.

Mitä on todellinen vapaus?*muokattu viimeksi 18.11.2011