maanantai 4. heinäkuuta 2011

Katolinen kirkko, feminismi, homoagenda ja uusi maailmanjärjestys

Katolinen kirkko, naiset ja homoseksuaalisuus

Lietsoaksesi kaikkein yleismaailmallisinta ja syvälle juurtuneinta "hajota ja hallitse" -sotaa, mitä maapallolla on koskaan nähty, sukupuolten välistä sotaa…

Luo kilpailua, epäluuloisuutta ja vihamielisyyttä sukupuolten välille.

Käytä tätä taiten luotua vihamielisyyttä ja epäluuloisuutta pitääksesi luonnonmukainen miehen ja naisen väliselle suhteelle perustuva perheyksikkö jatkuvasti hajoamisen partaalla lakkaamatta hetkeksikään kuvailemalla sitä "vakavassa kriisissä olevaksi instituutioksi".

Esitä homoseksuaalisuus "muodikkaana" vaihtoehtona, ja keskity erityisesti siihen, että homoseksuaali esitetään "perinteistä" perhettä, jota kuvaillaan potentiaaliseksi syrjinnän aiheuttajaksi, arvossa pitävän yhteiskunnan uhrin "prototyyppinä".

Kun on lietsottu tarpeeksi vihaa sukupuolten välille, esitä homoseksuaalinen elämäntyyli pakotienä ulos normaalista heteroseksuaalisesta elämästä, joka on nyt käynyt mahdottomaksi.

Älä koskaan mainitse sitä, että katolinen kirkko on ihmiskunnan historian suurin homoseksuaalinen organisaatio ja naissukupuolen syrjijä, minkä pappien avioitumiskielto ja naispappeuden kieltäminen hyvin osoittavat.

Samaan aikaan kaikki maalliset organisaatiot, joita ei ole alistettu paavinvallan alle, on kriminalisoitava ja demonisoitava, koska "ne eivät takaa naisille riittävää edustusta".

Hyväksyykö Rooman kirkko lopulta naiset pahuuden asialla olevan hierarkiansa jäseniksi sitten, kun sukupuolten välinen sota on viety päätökseen ja luonnonmukainen perhe siten lopullisesti hajotettu?
-Avles


http://sexandthevatican.blogspot.com/2011/06/excessive-power-of-males-among-causes.html

Tämä siis kuvaa sitä, miten katolinen kirkko saarnaa rauhaa, rakkautta ja perhearvoja, mutta todellisuudessa lietsoo sotaa, vihaa ja seksuaalisia perversioita. Avioitumisen kieltäminen on luonnotonta ja jo itsessään pahuutta, ja se usein varmasti myös edesauttaa pedofilian leviämistä pappien keskuudessa. Mutta monen tutkijan näkemys on, että katolisessa kirkossa pedofilia on usein myös rituaalinomaista toimintaa. Luoteis-Amerikassa ja Alaskassa tuli hiljattain julki tapaus, jossa jesuiitat sopivat 166 miljoonasta dollarista syytteet yli 450 intiaanilapsen hyväksikäytöstä siirtokunnissaan. Tämä vaikuttaa jo systemaattiselta toiminnalta, eikä kyseessä ole edes suurin julkisuuteen tulleista tapauksista.

Itseään erehtymättömänä pitävä katolinen kirkko esiintyy yhä kaikista pedofiliaskandaaleista huolimatta maailman ylimpänä moraalisena auktoriteettina, mutta sen poliittinen vastine Vatikaani luo varsinkin jesuiittojen kautta hallitsemiensa valtaapitävien avulla maailmaan sotaa ja hävitystä. Miten se tapahtuu, selviää esimerkiksi lukemalla allekirjoittaneen blogia.


Feminismi, homoagenda ja uusi maailmanjärjestys

Harvoin on ollut niin suuri kuilu sen välillä, mitä älyllinen, valaistunut näkökanta olettaa - että miehillä ja naisilla on samanlaiset aivot - ja mitä tiede osoittaa: että ne eivät ole samanlaiset… Ero miesten ja naisten välillä ei ole vain fyysinen. Se on myös neurologinen. Miehen ja naisen aivot on kytketty eri lailla, mistä aiheutuu, että ajattelemme, tunnemme ja reagoimme silmiinpistävän erilaisilla tavoilla.
-Anne Moir, neuropsykologi

http://www.brainsexmatters.com/index.php

Me olemme siis erilaisia, eikä se asia muutu miksikään, vaikka kuinka meistä yritettäisiin väkivalloin tehdä samanlaisia. Tämä sukupuolten välisten erojen hälventäminen on osa feminististä agendaa. Feminismin todellinen tarkoitus ei koskaan ole ollut luoda tasa-arvoa sukupuolten välille, vaikka sitä kannattava hyödyllinen idiootti niin uskookin, vaan ajaa alas perheinstituutio ja edistää nykyisen yhteiskuntajärjestyksen romuttamista.

Feminismiä alettiin ajamaan yhteiskunnan horjuttamiseksi ja toimintahäiriöisten ihmisten luomiseksi. Vajavaisia ihmisiä on helppo aivopestä ja manipuloida… Feminismi esiintyy naisten oikeuksia ajavana liikkeenä. Tällainen petollisuus on tyypillistä kommunistilähtöisille kumouksellisille liikkeille. Todellisuudessa feminismi on jyrkästi vihamielinen naiseutta, mieheyttä, heteroseksuaalisuutta, ydinperhettä ja lapsia kohtaan… Jos feminismi olisi aitoa, se olisi hävinnyt, kun syrjintä naisia kohtaan loppui. Se toimii edelleen työvälineenä eliitin agendalle: väestönvähennys, yhteiskunnan horjuttaminen ja länsimaisen sivilisaation luhistaminen…
-Henry Makow

http://www.savethemales.ca/130302.html

Eliitti loi feminismin alunperinkin juuri tähän tarkoitukseen, ja yksi sitä rahoittaneen Rockefellerin suvun jäsenistä itse myönsi tämän ystävälleen, edesmenneelle elokuvantekijälle Aaron Russolle. 
Sama koskee nykyistä eliitin kontrolloiman median promotoimaa homoagendaa, joka on feminismin tavoin keino romuttaa perhearvoja ja vähentää syntyvyyttä. Feminismi ja homoagenda yhdessä siis edistävät kansakuntaa koossa pitävän yhteiskuntajärjestyksen romuttumista ja samalla myös eliitin väestönvähennysagendaa.

Heterofobisten toimenpiteiden promotoiminen ilman, että niitä kutsutaan sellaisiksi, on peitelty hyökkäys heteroseksuaalista yhteiskuntaa vastaan. Se on koko ajan käynnissä oleva psykologinen hyökkäys, jonka tarkoituksena on horjuttaa yhteiskuntaa ja heikentää sen vastustusta uudelle maailmanjärjestykselle.
-Henry Makow

http://www.henrymakow.com/gender_differences_are_not_ste.html

Homoseksuaalisuus synnynnäistä?

Oma näkemykseni, jolle on myös tieteellistä tukea, on että homoseksuaalisuus on ainakin suurimmaksi osaksi synnynnäistä.

Eikö homous sitten olekaan voittopuolisesti synnynnäistä - siis jotakin, mikä nuoruudessa ennemminkin tiedostetaan kuin mihin kasvetaan? 
Ei pidä vetää yhtäläisyysmerkkejä geneettisen, synnynnäisen ja biologisen välille. Niin jaetut kuin yksilöllisetkin ympäristövaikutukset voivat olla yhtä hyvin biologisia kuin kokemuksista opittuja. 
Eivätkä kaikki synnynnäiset piirteet ole geneettisiä. Seksuaaliseen suuntautumiseen vaikuttavat myös olot kohdussa. Jos vaikutus kohdistuu samalla tavalla molempiin kaksosiin, se näkyy tutkimuksissa yhteisen ympäristön sarakkeessa. Jos vaikutus on erilainen, se näkyy yksilöllisen  ympäristön osuudessa. 
Kohtuvaikutuksen puolesta puhuivat ensi kerran 1990-luvun lopulla tehdyt havainnot, joiden mukaan jokainen isoveli lisää homoseksuaalisuuden todennäköisyyttä noin kolmanneksella. Jukolan Eeron homoseksuaalisuuden todennäköisyys olisi siis ollut yli viisinkertainen suhteessa Etelä-Hämeen keskimääräiseen homoseksuaalisuuden esiintyvyyteen. 
Syyksi tutkijat epäilevät poikasikiön äidissä aiheuttamaa immuunivastetta, joka vahvistuu jokaisen poikalapsen odotuksessa. Immuunivaste vaikuttaa sitten myöhempien poikasikiöiden aivojen miehistymiseen. 
Myös aivotutkimus puhuu sen puolesta, että seksuaalinen suuntautuneisuus on jo pitkälle määräytynyt ennen syntymää.
Kesäkuussa julkaistiin ruotsalaistutkimus, jossa verrattiin eräiden aivoalueiden symmetriaa ja toiminnallisia yhteyksiä. Näiden alueiden tiedetään kehittyvän lopulliseen muotoonsa ennen syntymää. Ne eivät myöskään ole alttiita muuttumaan myöhemmin sen enempää fyysisten kuin psyykkisten tekijöiden vaikutuksesta. 
Magneettikuvissa homojen ja lesbojen aivot muistuttivat enemmän vastakkaisen kuin oman sukupuolen heteroseksuaalisten aivoja. "Tämä on tähän mennessä vankin näyttö homoseksuaalisten ja heteroseksuaalisten koehenkilöiden aivojen eroista", kirjoitti neurotutkija Ivanka Savic Pnas-lehden artikkelissa.
-Tiede, 8. joulukuuta 2008

Homoagendassa johon kuuluu homoseksuaalisuuden ylenmääräinen promotoiminen mm. laittamalla jokaikiseen tv-ohjelmaan tai elokuvaan ns. kiintiöhomo(ja) ja suoranainen ylistäminen, ei kuitenkaan ole kyse homojen oikeuksista eivätkä sen takana ole tavalliset homot ja lesbot, vaan se on osa eliitin kulttuurimarxistista agendaa, jonka tarkoitus on tuhota länsimainen sivilisaatio sisältä päin. Homoseksuaalisuuden ylistäminen pyritään esittämään edistyksellisyytenä "heteronormatiivisessa" yhteiskunnassa. Tosiasiassa heteroseksuaalisuus on kuitenkin sivilisaation pystyssä pitävä voima, koska niin ihmiset lisääntyvät, joten on itsestäänselvyys, että heteroseksuaalisuus on normi.

Homoseksuaalisuus on pääosin synnynnäistä, ja sitä tulee aina esiintymään pienessä osassa väestöä riippumatta siitä, miten siihen suhtaudutaan, mutta homoseksuaalisuutta ei ole mitään syytä ylistää tai propagoida sen kummemmin, vaan järkevintä olisi suhtautua asiaan neutraalisti, kuten mihin tahansa muuhun synnynnäiseen poikkeamaan. Mutta nyt on käynyt niin, että homoudesta on tullut keskeinen keskustelunaihe ja kansakunnan moraalinen vedenjakaja, koska sitä on tuputettu koko ajan mediassa. Ja se on ollut mediaa kontrolloivan eliitin tarkoituskin yllä mainituista syistä.

*Päivitetty 14.4.2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti